Refundacije sredstava za Microsoft kupovine i pretplate

Kupovine u Microsoft prodavnici: Za mnoge proizvode i usluge kupljene u Microsoft prodavnici možete dobiti refundaciju sredstava u celini. Saznajte još informacija.

Pogledajte kako da Saznate status povraćaja i refundacije iz Microsoft prodavnice.

Kupovine u Windows prodavnici: Digitalna dobra se ne refundiraju, izuzev u slučajevima kada u vašoj ponudi za uslugu ili primenjivom zakonu piše da imate pravo na refundaciju.

Poklon-kartice: Saznajte više informacija o vraćanju poklon-kartica u Odredbama i uslovima za Microsoft poklon-kartice.

Pretplate : Ako otkažete neku pretplatu koju ste kupili od korporacije Microsoft, možda ispunjavate uslove za refundaciju. Ako ste je kupili kod nekog drugog prodavca, obratite se tom prodavcu.

Ako ste je kupili kod nas, posetite stranicu Usluge i pretplate. Ako ispunjavate uslove, imaćete mogućnost da odmah otkažete pretplatu i dobijete refundaciju. Refundaciju ćemo naložiti odmah, ali može proći nekoliko dana dok je vaš dobavljač plaćanja obradi. Ukoliko to traje predugo, obratite se najpre njemu. Ako i nakon toga bude problema, obratite se službi podrške.

Ukoliko ne ispunjavate uslove, još uvek možete da isključite automatsku naplatu i da nastavite da koristite pretplatu do datuma njenog isteka.

Pročitajte Microsoft ugovor o pružanju usluga.

Svojstva

ID članka: 10558 - Poslednji pregled: 25.10.2016. - Verzija: 5

Povratne informacije