Aplikacije Groove muzika ili Filmovi i TV stalno otkazuju

Ako aplikacije Groove muzika ili Filmovi i TV otkazuju uvek kada pokušate da ih koristite, možda vaš računar radi sa izdanjem operativnog sistema Windows koje nema mogućnost reprodukcije medija. Evo kako to možete da proverite.

  1. Otvorite „Start“ meni i zatim izaberite stavke Postavke > Sistem > Osnovni podaci o računaru
  2. Proverite izdanje operativnog sistema. Ako se na kraju imena izdanja nalazi „N“ ili „KN“, biće potrebno da instalirate Media Feature Pack.
Svojstva

ID članka: 10561 - Poslednji pregled: 14.04.2016. - Verzija: 1

Windows 10

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)