Podržani Bluetooth profili

Da bi vaši uređaji i pribor na kojima je omogućen Bluetooth radili sa računarom sa operativnim sistemom Windows 10, uređaj mora da koristi neki od dolenavedenih podržanih Bluetooth profila. Da biste saznali koje profile podržava vaš Bluetooth uređaj, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz njega ili posetite veb lokaciju proizvođača.

Windows 10 podržava Bluetooth verziju 4.1 i sledeće Bluetooth korisničke profile:

 • Bluetooth LE Generic Attribute (GATT) Client
 • Advanced Audio Distribution Profile (A2DP 1.2)
 • Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP 1.3)
 • Dial-up Networking Profile (DUN 1.1)
 • Device ID Profile (DI 1.3)
 • Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP 1.0)
 • Hands-Free Profile (HFP 1.5)
 • Human Interface Device (HID 1.1)
 • HID preko GATT profila (HOGP 1.0)
 • Object Push Profile (OPP 1.1)
 • Personal Area Networking User Profile (PANU 1.0)
 • Serial Port Profile (SPP 1.2)
Svojstva

ID članka: 10568 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)