Podržani Bluetooth profili u operativnom sistemu Windows 10 Mobile

Da bi vaši uređaji i pribor na kojima je omogućen Bluetooth radili sa telefonom koji radi pod operativnim sistemom Windows 10 Mobile, uređaj mora da koristi neki od dolenavedenih podržanih Bluetooth profila. Da biste saznali koje profile podržava vaš uređaj na kome je omogućen Bluetooth, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz njega ili posetite veb lokaciju proizvođača.

Windows 10 Mobile podržava Bluetooth verziju 4.1 i sledeće Bluetooth korisničke profile:

 • Bluetooth LE Generic Attribute (GATT) Client
 • Advanced Audio Distribution Profile (A2DP 1.2)
 • Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP 1.4)
 • Device ID Profile (DI 1.3)
 • Hands-Free Profile (HFP 1.6)
 • Human Interface Device (HID 1.1)
 • HID preko GATT profila (HOGP 1.0)
 • Message Access Profile (MAP 1.1)
 • Object Push Profile (OPP 1.1)
 • Personal Area Network Access Point (PAN NAP 1.0)
 • Phone Book Access Profile (PBAP 1.1)
 • Serial Port Profile (SPP 1.2)
Svojstva

ID članka: 10569 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije