Promena postavki obaveštenja i radnji u operativnom sistemu Windows 10 Mobile

U operativnom sistemu Windows 10 Mobile centar aktivnosti predstavlja mesto gde ćete pronaći obaveštenja i radnje sa brzim pristupom. Promenite postavke u bilo kom trenutku da biste prilagodili kako i kada vidite obaveštenja i koje aplikacije i postavke su vaše najvažnije radnje sa brzim pristupom.

Sa početnog ekrana , brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija, zatim izaberite stavke Postavke  > Sistem > Obaveštenja i radnje.

 

Postavke centra aktivnosti
 

Promena postavki obaveštenja kada je telefon zaključan

U okviru Obaveštenja, promenite postavke za obaveštenja, alarme i podsetnike kada je telefon zaključan.

Promena postavki obaveštenja za pojedinačne pošiljaoce

U okviru Primi obaveštenja od ovih pošiljalaca, uradite nešto od sledećeg:

  • Uključite ili isključite pošiljaoca obaveštenja.
  • Izaberite ime pošiljaoca, a zatim uključite ili isključite banere s obaveštenjima, privatnost, vibraciju, zvukove i postavite prioritet obaveštenja.

Izbor i promena rasporeda radnji sa brzim pristupom koje vidite u centru aktivnosti

U okviru Radnje sa brzim pristupom, uradite nešto od sledećeg:

  • Prevucite radnje sa brzim pristupom da biste promenili njihov raspored. Ovo je redosled po kome će se one pojaviti u vrhu centra aktivnosti.
  • Izaberite stavku Dodaj ili ukloni radnje sa brzim pristupom da biste izabrali radnje sa brzim pristupom u centru aktivnosti.
Svojstva

ID članka: 10572 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije