Prateće aplikacije za uređaje i obaveštenja

Uređaji za koje su namenjene ove aplikacije su prateći uređaji koji interaguju ili se sinhronizuju sa Windows Phone telefonom. To mogu da budu pametni satovi, aktivni poklopci za telefoni, fitnes pratioci i budilnici.

Neki uređaji mogu da pribavljaju obaveštenja sa telefona, uključujući upozorenje o tome da je obaveštenje primljeno, kao i podatke povezane sa obaveštenjem. Obaveštenja mogu da uključuju nešto od sledećeg:

 • obaveštenja o telefonskom pozivu, uključujući ID pozivaoca;
 • SMS-ove, uključujući ime pošiljaoca i tekst poruke;
 • podsetnike;
 • alarme;
 • banere sa obaveštenjima nezavisnih dobavljača;
 • e-poruke;
 • metapodatke reprodukcije medijskog sadržaja.

S obzirom da uređaj može da preuzima obaveštenja sa telefona, možete da držite telefon u džepu ili tašni, a da ipak vidite važnu tekstualnu poruku ili podsetnik.

Prateće aplikacije za uređaje

Uređaji preuzimaju obaveštenja preko pratećih aplikacija za uređaje koje su instalirane na telefonu. Ove aplikacije kreiraju proizvođači uređaja i obično ih vi sami preuzimate na telefon. Prateće aplikacije za uređaje mogu da rade u pozadini i primaju podatke iz obaveštenja. Kada primi te podatke, prateća aplikacija za uređaj ih dalje šalje na konkretan hardverski uređaj koristeći Wi-Fi ili Bluetooth.

Proizvođač telefona je možda unapred instalirao prateću aplikaciju za uređaj kojim se podržavaju aktivni poklopci za telefone. Aktivni poklopac za telefone vam omogućava da interagujete sa telefonom, pod uslovom da ste spustili poklopac i da je telefon zaključan. Na primer, na poklopcu možete da vidite vreme ili obaveštenja. Ako stavite aktivni poklopac na telefon i instalirate prateću aplikaciju za uređaj, ona će automatski moći da prima obaveštenja sa telefona. Ovo podešavanje možete da promenite u bilo kom trenutku.

Način na koji prateće aplikacije za uređaje koriste podatke iz obaveštenja, poput sadržaja poruka, podleže politici privatnosti izdavača aplikacije.

Omogućavanje ili onemogućavanje obaveštenja za prateće aplikacije za uređaje

Da bi telefon mogao da šalje informacije iz obaveštenja na uređaj, uključite podatke iz obaveštenja za odgovarajuću prateću aplikaciju za uređaj, a ako želite da zaustavite slanje tih podataka u aplikaciju, isključite te podatke iz obaveštenja

 1. U listi aplikacija, dodirnite Podešavanja

  Settings Icon
  .

 2. Dodirnite Prateće aplikacije za uređaje, a zatim dodirnite aplikaciju za koju biste želeli da omogućite ili onemogućite obaveštenja.

 3. Uključite ili isključite podatke iz obaveštenja za aplikaciju.  

Svojstva

ID članka: 10633 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)