Kako da znam da li neka aplikacija ima zahteve?

Mnoge aplikacije ili igre koriste prednosti određenih funkcija hardvera i softvera Windows Phone telefona. Na primer, aplikacija za fotografije možda mora da koristi kameru telefona, a vodiču za restoran su možda potrebne informacije o vašoj lokaciji kako bi vam preporučio restorane u okolini.

Da biste videli koje su to funkcije neophodne za korišćenje aplikacije, dodirnite tu aplikaciju u Windows Phone prodavnici i prevucite prstom do ekrana Detalji. Videćete da su zahtevi aplikacije navedeni pri dnu stranice. Pravilo je da aplikacije traže dozvolu od vas pre korišćenja određenih funkcija telefona. Ako ne želite da dozvolite aplikaciji da pristupi nečemu što je navedeno u zahtevima, možete da se predomislite i da ne instalirate tu aplikaciju.

Store app details screen on Windows Phone

Sledi lista funkcija koje se mogu pojaviti na ekranu sa detaljima:

 • Obaveze – Dozvoljava aplikaciji da pristupi kalendaru i informacijama o obavezama na telefonu.
 • Kamera – Dozvoljava aplikaciji da pristupi ugrađenoj kameri na telefonu.
 • Kompas – Dozvoljava aplikaciji da pristupi ugrađenom kompasu na telefonu, ako je dostupan.
 • Kontakti – Dozvoljava aplikaciji da pristupi kontakt informacijama na telefonu.
 • Usluge za prenos podataka – Mobilna veza za prenos podataka ili Wi-Fi veza na telefonu.
 • Žiroskop – Dozvoljava aplikaciji da pristupi ugrađenom žiroskopu na telefonu, ako je dostupan.
 • Lokacijske usluge – Približne koordinate lokacije telefona.
 • Biblioteke fotografija, muzike i video zapisa – Dozvoljava aplikaciji da pristupi svim fotografijama, muzici i video zapisima na telefonu.
 • Mikrofon – Dozvoljava aplikaciji da snima zvuk sa ugrađenog mikrofona na telefonu i da koristi funkcije govorne komande.
 • Senzor pokreta i pomeranja – Dozvoljava aplikaciji da pristupi senzoru pokreta na telefonu.
 • Blizina – Dozvoljava pristup Bluetooth, Wi-Fi i funkciji komunikacije u bliskom polju (NFC) na telefonu.
 • Identitet vlasnika – Anonimni identifikator koji omogućava aplikaciji da razlikuje osobe, ali koji ne pruža lične informacije.
 • Identitet telefona – Jedinstveni identifikator uređaja koji omogućava aplikaciji da razlikuje telefone.
 • Usluge slanja push obaveštenja – Obaveštenja koja aplikacija automatski šalje telefonu u pozadini.
 • Tonovi zvona – Dozvoljava aplikaciji da pristupi kolekciji tonova zvona na telefonu.
 • SD kartica – Dozvoljava aplikaciji ograničen pristup SD kartici.
 • Prepoznavanje govora – Dozvoljava aplikaciji da pristupi funkcijama govorne komande.
 • Novčanik – Dozvoljava aplikaciji da pristupi stavkama u Novčaniku ili da obavlja plaćanja koristeći Novčanik.
 • Veb pregledač – Dozvoljava aplikaciji da pristupi veb pregledaču na telefonu.
 • Xbox – Dozvoljava aplikaciji da pristupi usluzi Xbox ili informacijama o nalogu.
Svojstva

ID članka: 10637 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije