Zašto ne mogu da se upišem za Microsoft nalog?

Ako vidite poruku o grešci kada pokušate da se upišete za Microsoft nalog, pokušajte sledeće:

  • Ako poruka o grešci ima kôd 450 ili počinje slovima LEFKPK, verovatno je došlo do privremenog problema u Microsoft usluzi za upisivanje za nalog. Sačekajte 24 časa, a zatim pokušajte ponovo da kreirate nalog. Ako i dalje ne možete da kreirate nalog i posle 24 časa i ako poruka o grešci koju dobijate sadrži izraz 675b, sačekajte, pa pokušajte ponovo.
  • Ako poruka o grešci koju dobijate sadrži izraz 0x800482d4 ili počinje slovima LEFKPK, obratite se Microsoft podršci da biste dobili dodatnu pomoć.

Iz bezbednosnih razloga ograničavamo broj Microsoft naloga koje možete da kreirate u jednom danu sa iste IP adrese. Ako konfigurišete naloge za neku organizaciju ili grupu i dobijate poruku o grešci, sačekajte jedan dan i to bi trebalo da reši problem.

Ako imate problema sa Microsoft nalogom, možete da pokušate da pokrenete alatku za rešavanje problema sa Microsoft nalozima. To je automatizovana alatka koja može da pronađe i reši neke česte probleme. Alatka je dostupna samo na engleskom, ali radi na svim lokacijama.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

 

Svojstva

ID članka: 10642 - Poslednji pregled: 22.06.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije