Osnovni podaci o pravima na privatnost

Korporacija Microsoft Corporation koja je kontrolor podataka za Microsoft nalog prikuplja i obrađuje određene lične informacije povezane sa vašim Microsoft nalogom, adresom e-pošte i lozinkom koje koristite za prijavljivanje u Microsoft programe i usluge kao što su Hotmail i Messenger, Microsoft usluge kao što su Xbox LIVE, Zune i druga mesta na kojima možete videti logotip Microsoft naloga. Microsoft nalog koristi ove informacije samo za rad usluge potvrde identiteta, poboljšanje bezbednosti i pružanje korisničke podrške za Microsoft nalog.

Vaše informacije o nalogu skladište se na Microsoft serverima koji su locirani na adresi One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA. Da biste pristupili informacijama o nalogu, morate da navedete tačnu lozinku. Lozinka se nikada ne deli sa lokacijama ili uslugama koje zahtevaju Microsoft nalog; međutim, ako usluga koja zahteva Microsoft nalog pomaže pri kreiranju lozinke ili uspostavljanju njene početne vrednosti, ta usluga može imati pristup lozinki koju vam izdaje.

Možete kreirati ograničeni nalog sa akreditivima – kao što su adresa e-pošte i lozinka, broj mobilnog telefona i PIN, pametna kartica ili bezbednosni ključ – koji koristite za prijavljivanje na lokacije i usluge koje koriste Microsoft nalog obezbeđujući samo adresu e-pošte i lozinku. Ako ne navedete ove informacije, ne možete pristupiti Microsoft nalogu i ne možete da ga koristite. Da biste kreirali ograničeni nalog, posetite veb-lokaciju Microsoft naloga.

Takođe, možete kreirati akreditive na lokaciji ili u usluzi koja zahteva Microsoft nalog, ali ta lokacija određuje lične informacije koje morate da obezbedite. Ako navedete ove informacije, ne možete dobiti nalog na tim lokacijama ili akreditive potrebne za prijavljivanje na lokacije i usluge koje koriste Microsoft nalog. Ako se upišete za akreditive na lokaciji koja zahteva Microsoft nalog, ta lokacija može skladištiti vaše lične informacije (osim lozinke).

Određene lokacije i usluge koje koriste Microsoft nalog zahtevaju adresu e-pošte da bi vam pružile ono što nude. U tim slučajevima, Microsoft nalog obezbeđuje vašu adresu e-pošte kada se prijavite na takvu lokaciju ili uslugu. Osim toga, Microsoft nalog uvek deli vaš jedinstveni ID Microsoft naloga i određene operativne informacije sa lokacijama na koje se prijavljujete, a koje zahtevaju Microsoft nalog. Ako ste se upisali za ograničeni Microsoft nalog koristeći domen passport.com u adresi e-pošte, od vas će biti zatraženo da navedete samo korisničko ime i lozinku.

Microsoft nalog ne kontroliše niti nadgleda praksu privatnosti lokacija koje zahtevaju Microsoft nalog. Neke od ovih lokacija se nalaze u zemljama koje ne pripadaju Evropskom ekonomskom prostoru (EEA), pa stoga za njih možda ne važe zakoni koji obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite ličnih podataka u skladu sa EEA standardima. Pogledajte veb-lokaciju EU Data Protection, gde se nalazi lista zemalja čiji su zakoni za zaštitu podataka adekvatni, prema oceni Evropske komisije. Važno je da pažljivo proučite uslove privatnosti za lokacije koje zahtevaju Microsoft nalog pre nego što odlučite da li ćete se prijaviti na njih.

Imate pravo da pristupite svojim ličnim informacijama koje su uskladištene unutar Microsoft naloga, kao i da ih promenite. Da biste dobili dodatne informacije, obratite se službi podrške za Microsoft nalog.

Microsoft nalog je dostupan na nekoliko jezika. Ako nam se obratite na jednom od tih jezika, Microsoft nalog će vam odgovoriti na njemu.

Više informacija u vezi sa privatnošću na mreži potražite na lokaciji Istaknuti delovi Microsoft obaveštenja o privatnosti na mreži.

Svojstva

ID članka: 10644 - Poslednji pregled: 22.06.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije