Korišćenje funkcije govorna komanda na telefonu

Da li ste znali da je Windows Phone pažljiv slušalac? Funkcija govorne komande vam omogućava da samo pomoću glasa pozovete nekoga, pošaljete tekstualnu poruku, napišete belešku, otvorite aplikaciju ili pronađete nešto na mreži.

Korišćenje funkcije govorne komande

 1. Pritisnite i držite taster Pretraži  

  Search Icon
  na telefonu da biste pokrenuli govornu komandu. Kada je govorna komanda aktivna, možete da izgovorite „Help“ (Pomoć) i videćete neke primere za to kako da koristite ovu funkciju.

  Speech dialog box

  Kada otvorite govornu komandu, telefon osluškuje glasovnu komandu
 2. U nastavku su dati pojedini zadaci koje možete da obavite glasom:

 3. Željena radnja Tekst koji treba da izgovorite

  Pozivanje kontakta

  „Call contact name“ (Pozovi /ime kontakta/)

  (pri čemu je ime kontakta ime neke osobe sa vaše liste kontakata)

  Na primer: „Call Lisa Miller“ (Pozovi: Liza Miler)

  Ako ta osoba ima samo jedan broj telefona na kontakt kartici, a nedavno ste je kontaktirali, poziv će biti upućen. Ako za isti kontakt postoji više brojeva telefona, videćete opciju za izbor broja telefona koji želite da birate.

  Pozivanje proizvoljnog broja telefona

  „Call phone number“ (Pozovi /broj telefona/)

  (pri čemu je broj telefona bilo koji broj telefona, bez obzira na to da li je dodeljen nekom kontaktu ili ne)

  Na primer: „Call 4255550155“ (Pozovi: 4255550155)

  Ponovno biranje poslednjeg broja

  „Redial“ (Ponovo biraj)

  Slanje tekstualnih poruka

  „Text contact name“ (Pošalji tekstualnu poruku /ime kontakta/)

  (pri čemu je ime kontakta ime neke osobe sa vaše liste kontakata)

  Na primer: „Text Lisa Miller“ (Pošalji tekstualnu poruku: Liza Miler)

  Time ćete započeti pisanje tekstualne poruke toj osobi, onda možete da je izdiktirate. Kada završite, možete da izgovorite komandu „Send“ (Pošalji) da biste poslali poruku, „Add more“ (Dopuni) da biste je dopunili informacijama, „Try again“ (Pokušaj ponovo) da biste ponovili poruku ili „Cancel“ (Otkaži) da biste je odbacili.

  Hvatanje beleške

  „Note what you want to note“ (Zabeleži /tekst beleške/)

  (pri čemu je tekst beleške tekst koji želite da unesete u belešku)

  Na primer: „Note Pick up bread on the way home“ (Zabeleži: Kupi hleb u povratku kući)

  Beleška će biti sačuvana i otvorena u aplikaciji OneNote. Potom možete da prikažete i uredite tekst beleške ili da dodirnete stavku Audio beleška 

  Play Icon
  da biste je preslušali.

  Pozivanje svoje govorne pošte

  „Call voicemail“ (Pozovi govornu poštu)

  Otvaranje aplikacije

  „Open app“ (Otvori /aplikacija/) ili „Start app“ (Pokreni /aplikacija/)

  (pri čemu je aplikacija ime bilo koje aplikacije na telefonu, na primer, „Kalendar“, „Mape“ „Muzika“ ili neke koju ste preuzeli iz Prodavnice)

  Na primer: „Open Calendar“ (Otvori: Kalendar)

  Pretraživanje veba

  „Find search term“ (Pronađi /termin za pretragu/) ili „Search for search term“ (Pretraži /termin za pretragu/)

  (pri čemu je termin ta pretragu ono što tražite)

  Na primer: „Find pizza“ (Pronađi: pica)

  Bing će vam pokazati rezultate pretrage na osnovu onoga što ste izgovorili, na primer, mapu sa obližnjim picerijama.

 4. Kada završite sa diktiranjem, dodirnite Idi ili samo sačekajte nekoliko sekundi.

Postupak diktiranja e-poruke

Dok je aplikacija za e-poštu otvorena, možete da izdiktirate e-poruku umesto da je pišete.

 1. Na listi aplikacija dodirnite ime naloga e-pošte.

 2. Dodirnite ikonu Novo

  Plus Icon
  , a zatim u redu Za unesite ime primaoca.

 3. Dodirnite stavku Tema, a zatim i Govor

  Microphone Icon
  i izgovorite temu.

 4. Dodirnite neku tačku u telu poruke, a zatim i Govor

  Microphone Icon
  i izgovorite tekst koji želite da unesete u poruku.

 5. Dodirnite Pošalji

  Send Email Icon
  .

Korišćenje govorne komande u toku poziva

Govornu komandu možete da koristite i dok je poziv u toku kako biste uputili određene glasovne komande.

 • Pritisnite i držite taster Pretraži 

  Search Icon
  na telefonu da biste pokrenuli govornu komandu, a zatim izgovorite nešto od navedenog:

  • „Press number“ (Pritisni /broj/) (pri čemu je broj bilo koji broj od 0 do 9) da biste pritisnuli broj na numeričkoj tastaturi i koristili govornu poštu ili sistem menija na govornom automatu.
  • „Call name“ (Pozovi /ime/) (pri čemu je ime ime neke osobe sa vaše liste kontakata) da biste stavili trenutni poziv na čekanje i pozvali nekog drugog.

Druga govorna komanda koju možete da uključite

U podešavanjima telefona možete da uključite dodatne govorne komande i funkcije, uključujući i objavljivanje ID-a pozivaoca kod dolaznih poziva i tekstualnih poruka. Svom telefonu čak možete da naložite da vam pročita primljenu tekstualnu poruku, a zatim da izdiktirate i pošaljete odgovor.

 1. Možete da je uključite govornu komandu za pristupačnost tako što ćete otići u Podešavanja 

  Settings Icon
  > Jednostavan pristup i uključiti Govorne komande za pristupačnost telefona
  Toggle On Icon
  . Time se omogućava sledeće:

  • Objavljivanje ID-a pozivaoca za telefonske pozive. Kada dobijete poziv, vaš telefon će objaviti ime ili broj telefona pozivaoca.
  • Brzo biranje. Da biste dodelili broj za brzo biranje, pritisnite i držite taster Pretraži, a zatim izgovorite komandu „Save speed dial“ (Sačuvaj brzo biranje) i sledite uputstva. Kada dodelite neke brojeve za brzo biranje, možete da ih pozivate pomoću glasovne komande „Call speed dial“ (Pozovi za brzo biranje). Izgovorite komandu „Call speed dial number“ (Pozovi za brzo biranje /broj/) (pri čemu je broj dodeljeni broj za brzo biranje).
  • Uključivanje ili isključivanja prosleđivanja poziva preko govorne komande. Izgovorite komandu „Turn call forwarding on“ (Uključi prosleđivanje poziva) ili „Turn call forwarding off“ (Isključi prosleđivanje poziva).
 2. Da bi vaš telefon objavljivao i čitao dolazne tekstualne poruke, dodirnite Podešavanja 

  Settings Icon
  > Govorna komanda, a zatim u padajućoj listi Pročitaj naglas dolazne tekstualne poruke odaberite kada želite da čujete najave: nikada, uvek ili samo kada koristite Bluetooth i/ili žičane slušalice.

 3. Kada telefon najavi dolaznu tekstualnu poruku, možete da izgovorite komandu „Read it“ (Pročitaj) ili „Ignore“ (Zanemari). Nakon toga možete da izdiktirate i pošaljete odgovor.

Svojstva

ID članka: 10645 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 8

Povratne informacije