Prvi koraci u operativnom sistemu Windows Phone

U nastavku sledi kratak pregled osnovnih namena Windows Phone telefona, poput upućivanja poziva, slanja tekstualnih poruka i pribavljanja aplikacija.

Prijava na telefon

Prijavite se pomoću Microsoft naloga da biste preuzeli aplikacije, napravili rezervne kopije sadržaja i uradili još mnogo toga. Moći ćete da se prijavite kada prvi put budete podešavali telefon, ali to možete da uradite i kasnije.

Upućivanje telefonskog poziva

Pre svega, telefon služi za telefoniranje.

    

Number One Icon
Na početnom ekranu dodirnite Telefon 
Phone Icon
> Tastatura
Dialpad Icon
.

Make a call on Windows Phone

    

Number Two Icon
Unesite broj telefona, a zatim dodirnite Pozovi.

Make a call on Windows Phone

Slanje tekstualne poruke

Evo kako da započnete novu tekstualnu poruku. Ako želite da odgovorite na neku poruku, dovoljno je da je dodirnete.

Number One Icon
Na početnom ekranu dodirnite Poruke 
Messaging Icon
    > Novo
Plus Icon
.

Send a text on Windows Phone

Number Two Icon
 Unesite broj telefona ili kontakt, napišite poruku, a zatim dodirnite Pošalji
Send Email Icon
.

Send a text on Windows Phone

Dodavanje kontakta

Dodajte novi kontakt ovako kao što je navedeno, ili uvezite kontakte sa drugih mesta.

    

Number One Icon
Na početnom ekranu dodirnite Osobe
People Icon
. Kada to uradite, prevucite prstom do liste Kontakti, a zatim dodirnite Novo
Plus Icon
.

Add a contact on Windows Phone

Number Two Icon
 Unesite ime u okvir, a zatim dodirnite Sačuvaj
Save Icon
  (ako ste podesili više naloga, morate da odaberete onaj koji će vam biti primarni).

Add a contact on Windows Phone

Pribavljanje aplikacija

Pametni telefon ne može da se zamisli bez zabavnih i korisnih aplikacija.

Na početnom ekranu dodirnite Prodavnica

Marketplace Icon
, a zatim dodirnite pločicu da biste videli više informacija, prevucite prstom da biste saznali više ili dodirnite Pretraži
Search Icon
.

Get apps on Windows Phone

Pronalaženje aplikacija

Na početnom ekranu , prevucite prstom do liste aplikacija. Dodirnite Pretraži 

Search Icon
da biste pronašli određenu aplikaciju ili dodirnite neko slovo da biste prešli na taj odeljak.

App list on Windows Phone

Kačenje aplikacija na početni ekran

Na listi aplikacija dodirnite i držite aplikaciju koju želite da zakačite, a zatim dodirnite Zakači na početni ekran.

Pin apps to Start on Windows Phone

Podešavanje lozinke za zaključani ekran

Lozinka za zaključani ekran može da vam pomogne da zaštite svoj telefon.


Svojstva

ID članka: 10650 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 10

Povratne informacije