Skeniranje kodova i teksta

Dovoljno je da okrenete Windows Phone telefon ka QR kodu i da ga skenirate koristeći foto-alatku Bing vizuelno prepoznavanje. Kada to uradite, moći ćete da vidite informacije o kodu, kao što su veza do veb lokacije, poruka ili kontakt informacije. Možete i da skenirate tekst da biste videli relevantne rezultate pretrage, pa čak i da vidite prevod tog teksta na drugom jeziku. Foto-alatka Bing vizuelno prepoznavanje se već nalazi na telefonu, tako da odmah možete da počnete da skenirate i pretražujete.

Postupak pretraživanja skeniranjem QR koda

 1. Pritisnite taster Kamera 

  Camera Icon
  na telefonu, a zatim dodirnite Foto-alatke 
  Camera Lens Icon
  > Bing vizuelno prepoznavanje
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Skenirajte QR kôd tako što ćete postaviti telefon ispred njega.

  Evo primera QR koda, ako želite da vidite kako to funkcioniše.

  Scan QR Codes with Windows Phone

 3. Na ekranu Rezultati dodirnite rezultat da biste videli informacije o QR kodu.

  U zavisnosti od QR koda razlikuju se prikazane informacije, tako da možete videti poruku, veb adresu ili kontakt informacije, kao što su adresa e-pošte ili broj telefona.

Postupak pretrage skeniranjem teksta

 1. Pritisnite taster Kamera 

  Camera Icon
  na telefonu, a zatim dodirnite Foto-alatke 
  Camera Lens Icon
  > Bing vizuelno prepoznavanje
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Držite telefon ispred teksta i u ravni sa njim da biste ga skenirali. Dodirnite Skeniraj tekst, dodirnite okvire sa rečima koje želite da koristite kao termine pretrage, a zatim dodirnite Pretraži.

 3. Da biste videli prevod teksta koji je telefon prepoznao, dodirnite Prevedi, a zatim na ekranu Prevod teksta na dodirnite željeni jezik.

Postupak kopiranja i nalepljivanja skeniranog teksta

 1. Pritisnite taster Kamera 

  Camera Icon
  na telefonu, a zatim dodirnite Foto-alatke 
  Camera Lens Icon
  > Bing vizuelno prepoznavanje
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Postavite telefon iznad teksta koji želite da skenirate, a zatim dodirnite Skeniraj tekst.

 3. Dodirnite Još 

  More Icon
    > Kopiraj sve.

 4. Otvorite datoteku, aplikaciju ili poruku u koju želite da nalepite tekst.

 5. Dodirnite deo na kome želite da nalepite tekst.

 6. Iznad tastature, u traci predloga teksta, dodirnite Nalepi

  Paste Icon
  .

Postupak prikaza prethodnih rezultata pretrage Bing vizuelnog prepoznavanja

 1. Pritisnite taster Kamera 

  Camera Icon
  na telefonu, a zatim dodirnite Foto-alatke 
  Camera Lens Icon
  > Bing vizuelno prepoznavanje 
  Bing Vision Lens Icon
  > Istorija.

 2. Na ekranu Istorija vizuelnog prepoznavanja dodirnite rezultat pretrage.

Svojstva

ID članka: 10670 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije