Rešavanje problema sa mrežnom vezom u operativnom sistemu Windows 10

Ako imate problema prilikom povezivanja sa mrežom i ne možete da se povežete na internet, evo nekih stvari koje možete da isprobate u operativnom sistemu Windows 10.

Prvo što treba pokušati

Najpre isprobajte sledeće postupke da biste popravili ili bliže odredili problem sa povezivanjem.

 • Pogledajte članak Zašto ne mogu da se povežem na mrežu? i isprobajte neke od osnovnih koraka za rešavanje problema koji su pomenuti.
 • Generišite izveštaj bežične mreže. Ovaj izveštaj može da vam pomogne da dijagnostifikujete problem, ili da vam obezbedi dodatne informacije koje možete proslediti onima koji bi mogli da vam pomognu.
  1. U polje za pretragu na traci zadataka otkucajte upit Komandna linija, pritisnite i držite stavku (ili kliknite desnim tasterom miša na nju) Komandna linija, a zatim izaberite stavke Pokreni kao administrator > Da.
  2. Na komandnoj liniji otkucajte upit netsh wlan show wlanreport.
  3. Ovim će biti kreirana HTML datoteka koju možete da otvorite u veb pregledaču sa lokacije koja je navedena na komandnoj liniji. Za više informacija o izveštaju mreže i uputstvo za analizu izveštaja pogledajte članak Analiza izveštaja bežične mreže u okviru odeljka Rešavanje problema sa Wi-Fi mrežom u OS Windows 10.

 • Uverite se da problem nije vezan za vaš žičani modem ili dobavljača internet usluga.
  1. Ako jeste, obratite se svom dobavljaču internet usluga. U polje za pretragu na traci zadataka otkucajte upit Komandna linija, pritisnite i držite stavku (ili kliknite desnim tasterom miša na nju) Komandna linija, a zatim izaberite stavke Pokreni kao administrator > Da.
  2. Na komandnoj liniji otkucajte upit ipconfig.
  3. Potražite IP adresu koja je navedena pored stavke Podrazumevani mrežni prolaz. Pribeležite tu adresu ako je potrebno. Na primer: 192.168.1.1

  4. Na komandnoj liniji otkucajte ping <podrazumevani mrežni prolaz> i pritisnite taster Enter. Na primer, otkucajte ping 192.168.1.1 i pritisnite taster Enter.
  5. Rezultat bi trebalo da izgleda otprilike ovako:

   Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

   Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

   Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

   Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

   Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms

   Ako je odziv uspešan i vi vidite rezultate koji su slični gorenavedenim rezultatima, ali ne možete da se povežete na internet sa računara, možda postoji neki problem sa modemom ili kod dobavljača internet usluga (ISP).

Ažurirajte upravljački program mrežnog adaptera

Zastareli ili nekompatibilni upravljački program mrežnog adaptera može da prouzrokuje probleme sa povezivanjem. Ako ste nedavno izvršili nadogradnju na Windows 10, moguće je da je trenutni upravljački program osmišljen za prethodnu verziju operativnog sistema Windows. Proverite da li je dostupan ažurirani upravljački program.

 1. U polje za pretragu na traci zadataka otkucajte upit Upravljač uređajima, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Upravljač uređajima.
 2. U prozoru „Upravljač uređajima“ izaberite stavku Mrežni adapteri > ime mrežnog adaptera.
 3. Pritisnite i držite mrežni adapter (ili kliknite desnim tasterom miša na njega), a zatim izaberite Ažuriraj softver upravljačkog programa > Automatski potraži ažurirani softver upravljačkog programa. Pratite korake, a zatim izaberite stavku Zatvori.
 4. Nakon instalacije ažuriranog upravljačkog programa, izaberite dugme Start > Napajanje > Ponovo pokreni ako se od vas zatraži ponovno pokretanje i vidite da li to rešava problem sa povezivanjem.

Ako Windows ne može da pronađe novi upravljački program za mrežni adapter, posetite veb lokaciju proizvođača računara i odatle preuzmite najnoviji upravljački program za mrežni adapter. Ako vaš računar ne može da se poveže sa internetom, moraćete da preuzmete upravljački program na neki drugi računar i da ga sačuvate na USB fleš disku da biste mogli da ga ručno instalirate na svom računaru. Potrebno je da znate proizvođača računara i ime ili broj modela.

Ručno instaliranje upravljačkog programa mrežnog adaptera

Uradite nešto od sledećeg, u zavisnosti od vrste datoteke koju ste preuzeli sa veb lokacije proizvođača računara:

 • Ako ste preuzeli izvršnu (.exe) datoteku, samo kliknite dvaput na datoteku da biste je pokrenuli i instalirajte upravljačke programe. Trebalo bi da to bude sve što treba da uradite.
 • Ako ste preuzeli pojedinačne datoteke, a bar jedna od njih ima oznaku tipa datoteke .inf, dok druga ima oznaku tipa .sys, uradite sledeće:
  1. U polju za pretragu na traci zadataka otkucajte upit Upravljač uređajima, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Upravljač uređajima.
  2. U prozoru „Upravljač uređajima“ izaberite stavku Mrežni adapteri > ime mrežnog adaptera. (Ako tu nije naveden, proverite u odeljku Ostali uređaji.)
  3. Pritisnite i držite mrežni adapter (ili kliknite desnim tasterom miša na njega), a zatim izaberite Ažuriraj softver upravljačkog programa > Potraži softver upravljačkog programa na računaru.
  4. Izaberite dugme Potraži > odaberite lokaciju na kojoj su uskladištene datoteke upravljačkog programa > U redu.
  5. Izaberite dugme Dalje > pratite korake da biste instalirali upravljački program > Zatvori.
  6. Nakon ažuriranja upravljačkog programa, izaberite dugme Start > Napajanje > Ponovo pokreni ako se od vas zatraži ponovno pokretanje i vidite da li to rešava problem sa povezivanjem.

Vratite prethodnu verziju upravljačkog programa mrežnog adaptera

Ako ste ranije imali vezu, a nedavno ste instalirali novi upravljački program za mrežni adapter, možda ćete rešiti problem ako vratite prethodnu verziju upravljačkog programa.

 1. U polje za pretragu na traci zadataka otkucajte upit Upravljač uređajima, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Upravljač uređajima.
 2. U prozoru „Upravljač uređajima“ izaberite stavke Mrežni adapteri > ime mrežnog adaptera.
 3. Pritisnite i držite mrežni adapter (ili kliknite desnim tasterom miša na njega), a zatim izaberite stavku Svojstva.
 4. U prozoru „Svojstva“ izaberite karticu Upravljački program, izaberite stavku Vrati prethodnu verziju upravljačkog programa, a zatim pratite korake.
 5. Ako dugme nije dostupno, to znači da ne postoji upravljački program na koji možete da se vratite.

 6. Nakon vraćanja prethodne verzije upravljačkog programa, izaberite dugme Start  > Napajanje > Ponovo pokreni ako se od vas zatraži ponovno pokretanje i vidite da li to rešava problem sa povezivanjem.

Ako Windows ne može da pronađe novi upravljački program za mrežni adapter, posetite veb lokaciju proizvođača računara i odatle preuzmite najnoviji upravljački program za mrežni adapter. Ako vaš računar ne može da se poveže sa internetom, moraćete da preuzmete upravljački program na neki drugi računar i da ga sačuvate na USB fleš disku da biste mogli da ga ručno instalirate na svom računaru. Potrebno je da znate proizvođača računara i ime ili broj modela.

Pokrenite alatku za rešavanje problema sa mrežom i izdajte mrežne komande

Alatka za rešavanje problema sa mrežom može da pomogne u dijagnostici i rešavanju uobičajenih problema sa vezom. Korišćenje ove alatke za rešavanje problema i naknadno pokretanje pojedinih mrežnih komandi ako je to potrebno može da vam pomogne da se povežete.

Pokretanje alatke za rešavanje problema sa mrežom

 1. U polje za pretragu na traci zadataka otkucajte upit alatka za rešavanje problema sa mrežom, a zatim u listi rezultata izaberite opciju Identifikovanje i otklanjanje problema sa mrežom.
 2. Pratite korake u okviru alatke za rešavanje problema i pogledajte da li to rešava problem.

Ako to ne reši vaše probleme sa povezivanjem, pokušajte sledeće:

 • Uspostavite početne vrednosti TCP/IP steka
 • Oslobodite IP adresu
 • Obnovite IP adresu
 • Ispraznite keš memoriju za razrešenje DNS klijenta i uspostavite njene početne vrednosti

Pokretanje ovih mrežnih komandi u prozoru komandne linije

 1. U polje za pretragu na traci zadataka otkucajte upit Komandna linija, pritisnite i držite stavku (ili kliknite desnim tasterom miša na nju) Komandna linija, a zatim izaberite stavke Pokreni kao administrator > Da.
 2. Na komandnoj liniji pokrenite sledeće komande prema navedenom redosledu, a zatim proverite da li to rešava problem sa povezivanjem:
  • Otkucajte netsh winsock reset i pritisnite taster Enter.
  • Otkucajte netsh int ip reset i pritisnite taster Enter.
  • Otkucajte ipconfig /release i pritisnite taster Enter.
  • Otkucajte ipconfig /renew i pritisnite taster Enter.
  • Otkucajte ipconfig /flushdns i pritisnite taster Enter.

Privremeno isključivanje zaštitnih zidova

Ponekad softver zaštitnog zida može da vas sprečava u povezivanju. Možete da vidite da li problem sa povezivanjem potiče od zaštitnog zida tako što ćete ga privremeno isključiti, a zatim pokušati da posetite neku veb lokaciju koja je pouzdana.

Koraci za isključivanje zaštitnog zida zavise od softvera zaštitnog zida koji koristite. Pogledajte dokumentaciju za softver zaštitnog zida da biste saznali kako da ga isključite. Obavezno ga ponovo uključite čim budete mogli. Ako zaštitni zid nije uključen, vaš računar postaje osetljiviji na hakerske napade, crve ili viruse.

Ako imate problema sa isključivanjem zaštitnog zida, uradite sledeće da biste isključili sav softver zaštitnih zidova koji radi na vašem računaru. Ponavljamo, obavezno ga ponovo uključite čim budete mogli.

Isključivanje svih zaštitnih zidova

 1. U polje za pretragu na traci zadataka otkucajte upit Komandna linija, pritisnite i držite stavku (ili kliknite desnim tasterom miša na nju) Komandna linija, a zatim izaberite stavke Pokreni kao administrator > Da.
 2. Na komandnoj liniji, otkucajte netsh advfirewall set allprofiles state off, a zatim pritisnite taster Enter.
 3. Otvorite veb pregledač i posetite veb lokaciju koju smatrate pouzdanom i vidite da li možete da se povežete sa njom.
 4. Da biste uključili sve zaštitne zidove koje ste instalirali, na komandnoj liniji otkucajte netsh advfirewall set allprofiles state on, a zatim pritisnite taster Enter.

Ako otkrijete da softver zaštitnog zida prouzrokuje probleme sa povezivanjem, obratite se proizvođaču softvera ili posetite njegovu veb lokaciju da biste proverili i videli da li postoji dostupna ažurirana verzija softvera.

Privremeno isključite sav antivirusni softver ili softver za sprečavanje malvera

Ponekad antivirusni softver ili softver za sprečavanje malvera može da vam onemogući povezivanje. Možete da vidite da li problem sa povezivanjem potiče od antivirusnog softvera ili softvera za sprečavanje malvera tako što ćete ga privremeno isključiti, a zatim pokušati da posetite neku veb lokaciju koja je pouzdana. Ako otkrijete da to uzrokuje probleme sa povezivanjem, obratite se proizvođaču softvera ili posetite njegovu veb lokaciju da biste proverili i videli da li postoji dostupna ažurirana verzija softvera.

Koraci za isključivanje antivirusnog softvera ili softvera za sprečavanje malvera zavise od softvera koji koristite. Pogledajte dokumentaciju za softver da biste saznali kako da ga isključite. Obavezno ga ponovo uključite čim to bude moguće. Ako antivirusni softver ili softver za sprečavanje malvera nije uključen, vaš računar postaje osetljiviji na hakerske napade, crve ili viruse.

Ako niste sigurni koji je antivirusni softver ili softver za sprečavanje malvera instaliran, Windows možda može da vam to otkrije.

Da biste saznali koji antivirusni softver ili softver za sprečavanje malvera je instaliran

 1. U polju za pretragu na traci zadataka otkucajte upit Sistem i bezbednost, a zatim izaberite stavku Pregledajte status računara i rešite probleme.
 2. Izaberite strelicu nadole pored stavke Bezbednost.
 3. Ako Windows može da otkrije antivirusni softver, on je navedena u odeljku Zaštita od virusa. Kada je reč o softveru za sprečavanje malvera na računaru, potražite ga u odeljku Zaštita od špijunskog i neželjenog softvera.

 4. Ako je antivirusni softver ili softver za sprečavanje malvera uključen, pogledajte dokumentaciju za taj softver da biste saznali kako da ga isključite.

Obavezno ponovo uključite antivirusni softver ili softver za sprečavanje malvera čim to bude moguće da biste osigurali bolju zaštitu računara.

Deinstalirajte upravljački program mrežnog adaptera i ponovo pokrenite računar

Ako vam prethodni koraci nisu pomogli, pokušajte da deinstalirate upravljački program mrežnog adaptera, a zatim ponovo pokrenite računar i pustite Windows da automatski instalira najnoviji upravljački program. Razmislite o ovom pristupu ako je mrežna veza prestala da radi pravilno nakon nedavnog ažuriranja.

Pre deinstaliranja, uverite se da su vam dostupni rezervni upravljački programi. Posetite veb lokaciju proizvođača računara i odatle preuzmite najnoviji upravljački program za mrežni adapter. Ako vaš računar ne može da se poveže sa internetom, moraćete da preuzmete upravljački program na neki drugi računar i da ga sačuvate na USB fleš disku da biste mogli da ga na svom računaru. Potrebno je da znate proizvođača računara i ime ili broj modela.

 1. U polju za pretragu na traci zadataka otkucajte upit Upravljač uređajima, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Upravljač uređajima.
 2. U prozoru „Upravljač uređajima“ izaberite stavku Mrežni adapteri > ime mrežnog adaptera.
 3. Pritisnite i držite mrežni adapter (ili kliknite desnim tasterom miša na njega), a zatim potvrdite izbor u polju Deinstaliraj > Izbriši softver upravljačkog programa za ovaj uređaj > U redu da biste potvrdili da želite da ga deinstalirate.
 4. Nakon što deinstalirate upravljački program, izaberite dugme Start > Napajanje > Ponovo pokreni.
 5. Kada se računar ponovo pokrene, Windows će automatski potražiti i instalirati upravljački program mrežnog adaptera. Proverite da li je to rešava problem sa povezivanjem. Ako Windows automatski ne instalira upravljački program, pokušajte da instalirate rezervni upravljački program koji ste sačuvali pre deinstaliranja.

Korišćenje uspostavljanja početnih vrednosti mreže za ponovno instaliranje mrežnih uređaja

Uspostavljanje početnih vrednosti mreže bi trebalo da bude poslednji korak. Razmislite o korišćenju ovog postupka jedino ako vam gorenavedeni koraci nisu pomogli da se povežete.

Ovo može da vam pomogne da rešite probleme sa povezivanjem koje možda imate nakon nadogradnje sa prethodne verzije operativnog sistema Windows na Windows 10, kao i probleme koji se odnose na to da možete da se povežete na internet, ali ne i da delite mrežne disk jedinice. Ovaj postupak uklanja sve instalirane mrežne adaptere i postavke za njih. Kada ponovo pokrenete računar, sve mrežni adapteri će biti ponovo instalirani, a postavke za njih će imati podrazumevane vrednosti.

 1. Izaberite dugme Start , zatim izaberite stavke Postavke > Mreža i internet > Status > Uspostavljanje početnih vrednosti mreže.
 2. Na ekranu Uspostavljanje početnih vrednosti mreže, izaberite stavke Uspostavi početne vrednosti sada > Da da biste potvrdili.

  Sačekajte da se računar ponovo pokrene i pogledajte da li to rešava problem.

Svojstva

ID članka: 10741 - Poslednji pregled: 31.10.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije