Dodavanje i uređivanje zvuka u programu Movie Maker

Neka film koji završite izgleda besprekorno i profesionalno tako što ćete mu dodati filmsku muziku i koristiti alatke za uređivanje u programu Movie Maker da biste prilagodili jačinu tona, postepeno pojačavali ili utišavali muziku i još toga.

Dodavanje muzike

 1. Na kartici Početak, u grupi Dodavanje izaberite Dodaj muziku.
 2. Izaberite muzičku datoteku koju želite da koristite, a zatim izaberite Otvori.

Postepeno pojačavanje ili utišavanje muzike

 1. Izaberite muziku koju želite da postepeno pojačate ili utišate.
 2. U okviru Muzičke alatke, na kartici Opcije, u grupi Zvuk uradite nešto ili sve od navedenog:
  • Da biste postepeno pojačali muziku, izaberite listu Postepeno pojačavanje , a zatim izaberite brzinu za pojačavanje muzike.
  • Da biste postepeno utišali muziku, izaberite listu Postepeno utišavanje , a zatim izaberite brzinu za utišavanje muzike.

Promena početne ili krajnje tačke za muziku

 1. Izaberite muziku.
 2. Na montažnom stolu prevucite i otpustite indikator reprodukcije do tačke u okviru muzičkog zapisa sa koje želite da započne ili da prestane reprodukcija muzike u filmu. Nakon toga, odaberite neku od sledećih opcija:
  • Da biste postavili novu početnu tačku od koje će muzika početi da se reprodukuje, u odeljku Muzičke alatke, na kartici Opcije, u grupi Uređivanje izaberite Postavi početnu tačku.
  • Da biste postavili novu krajnju tačku u kojoj će muzika prestati da se reprodukuje, u odeljku Muzičke alatke, na kartici Opcije, u grupi Uređivanje izaberite Postavi krajnju tačku.

Promena jačine tona muzičke stavke

 1. Izaberite muziku.
 2. U okviru Muzičke alatke, na kartici Opcije, u grupi Zvuk izaberite Jačina tona muzike, a zatim pomerite klizač nalevo da biste smanjili jačinu zvuka ili nadesno da biste je povećali.

Promena jačine tona zvuka u video zapisu

 1. Izaberite video.
 2. U okviru Video alatke, na kartici Uređivanje, u grupi Zvuk izaberite Jačina tona video zapisa, a zatim pomerite klizač nalevo da biste smanjili jačinu zvuka ili nadesno da biste je povećali.
Svojstva

ID članka: 10743 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije