Postavke mobilne mreže i SIM kartice u operativnom sistemu Windows 10 Mobile

Postavke funkcije „Mobilna mreža i SIM“ vam pomažu da kontrolišete postavke mobilne mreže za telefon – uključujući mobilnu vezu za prenos podataka. Nema potrebe da bilo šta menjate ako veza ne funkcioniše onako kako želite. Međutim, ako imate problema sa mobilnom vezom, možda će ih rešiti ako promenite neke od dolenavedenih postavki.

Da biste otvorili postavke funkcije „Mobilna mreža i SIM“, brzo prevucite prstom sa početnog ekrana do liste svih aplikacija, a zatim izaberite stavke Postavke  > Mreže i bežične veze > Mobilna mreža i SIM.

Podešavanje Namena

Veza za prenos podataka

Isključuje i uključuje mobilnu vezu za prenos podataka. Postoje različiti razlozi zbog kojih možete da isključite vezu – na primer, da biste smanjili potrošnju podataka ako nemate neograničen tarifni plan ili da bi baterija trajala malo duže.

Ako je veza isključena, još uvek možete da upućujete i primate telefonske pozive, kao i da šaljete i primate tekstualne poruke. Međutim, ne možete da obavljate zadatke kao što su pregledanje veba, pretraživanje na mreži, prijem ili slanje e-pošte ili pronalaženje ažuriranih informacija za aplikacije osim ako niste povezani na Wi-Fi mrežu.

Drugi način na koji možete da uključite ili isključite mobilnu vezu za prenos podataka je da prevučete prstom od vrha ekrana nadole, a zatim da izaberete stavke Razvij > Mobilni podaci.

Ime mobilne veze

Prikazuje ime mobilne veze koju koristite. Izaberite Postavke za SIM ispod imena mobilne veze da biste promenili postavke mobilne veze.

Koristi ovaj SIM za mobilne podatke

Određuje koja SIM kartica se koristi za mobilnu vezu za prenos podataka. Možete da odaberete SIM karticu koju želite da koristite za mobilne podatke da biste lakše kontrolisali troškove prenosa podataka. Na primer, možete da odaberete jednu SIM karticu umesto druge zato što su troškovi prenosa podataka manji. Ova postavka se pojavljuje samo na Windows telefonima sa dve SIM kartice.

Opcije za prenos podataka u romingu

Određuje da li mobilna veza za prenos podataka ostaje aktivna kada je telefon u romingu, van dometa mreže mobilnog operatera. Ako ostane podešeno na Bez rominga, moći ćete lakše da sprečite troškove prenosa podataka u romingu.

Ako dozvolite roming, možete da koristite mobilnu vezu za prenos podataka kada je telefon u romingu. U zavisnosti od tarifnog plana, možda ćete platiti više potrošnju podataka u romingu. Neki mobilni operateri vam omogućavaju da odredite koju vrstu prenosa podataka u romingu želite da dozvolite – Nacionalni ili Nacionalni+međunarodni roming.

Na telefonu sa dve SIM kartice možete da podesite opcije rominga posebno za svaku SIM karticu.

Opcije za pozive u romingu

Određuje da li možete da upućujete pozive i šaljete tekstualne poruke kada je telefon izvan dometa mreže mobilnog operatera. Ako ostane podešeno na Bez rominga, moći ćete lakše da sprečite troškove poziva u romingu. Kada je postavljeno na ovo, ne možete da upućujete pozive ili šaljete tekstualne poruke kada je telefon u romingu, ali i dalje možete da primate pozive i tekstualne poruke. Proverite tarifni plan telefona radi detalja o tome kako i kada može doći do dodatnih troškova.

Ako omogućite roming, možete da upućujete pozive i šaljete tekstualne poruke izvan dometa mreže mobilnog operatera. U zavisnosti od tarifnog plana možda ćete platiti više za ove pozive i tekstualne poruke. Neki mobilni operateri vam omogućavaju da odaberete koju vrstu rominga želite da dozvolite – Nacionalni ili Nacionalni+međunarodni roming.

Broj telefona

Prikazuje broj telefona.

Da biste otvorili ovu postavku, u postavkama mobilne mreže i SIM kartice izaberite stavku Postavke za SIM. Na telefonu sa dve SIM kartice izaberite Postavke za SIM 1 ili Postavke za SIM 2.

Ime SIM kartice

Otkucajte ime za SIM karticu da biste joj dodelili prepoznatljivo ime.

Kod telefona sa dve SIM kartice vam to pomaže da razlikujete SIM kartice, tako da znate koju SIM karticu koristite za mobilnu vezu za prenos podataka, a koju prilikom pozivanja ili razmene tekstualnih poruka. Imena SIM kartica će se pojaviti na različitim mestima na telefonu, kao što su pločice telefona, pločice poruka, za SIM kontakte, kao i u postavkama mobilne mreže i SIM kartice.

Da biste promenili ime SIM kartice, u postavkama mobilne mreže i SIM kartice izaberite stavke Postavke za SIM > Ime SIM kartice, unesite novo ime, a zatim izaberite dugme Sačuvaj. Na telefonu sa dve SIM kartice izaberite Postavke za SIM 1 ili Postavke za SIM 2 da biste dodelili ime svakoj kartici.

Najveća brzina veze

Određuje najveću brzinu veze koju telefon može da koristi. Ako odaberete najveću brzinu, telefon će koristiti mobilnu vezu najveće brzine koja je dostupna u trenutnoj oblasti. Međutim, ako je jačina signala slaba, traženje brže veze ili pokušaj da ostanete povezani na nju može dodatno da optereti bateriju.

Kada odaberete manju brzinu veze, telefonu može da se poveže na sporiju mobilnu mrežu koja možda ima jači signal. Ovo takođe može da vam uštedi bateriju.

Da biste otvorili ovu postavku, u postavkama mobilne mreže i SIM kartice izaberite stavke Postavke za SIM > Najveća brzina veze. Na telefonu sa dve SIM kartice izaberite stavke Postavke za SIM 1 ili Postavke za SIM 2 > Najveća brzina veze.

Izbor mreže

Omogućava vam da prikažete listu dostupnih mreža u trenutnoj oblasti, a zatim da pokušate da se povežete na neku od njih. Podrazumevana postavka je „Automatski“.

Ako uključite telefon i vidite poruku o tome da izabrana mreža nije dostupna, možete da izaberete opciju Traži mreže, a zatim da izaberete neku drugu mobilnu mrežu.

Da biste otvorili ovu postavku, u postavkama mobilne mreže i SIM kartice izaberite stavku Postavke za SIM. Na telefonu sa dve SIM kartice izaberite Postavke za SIM 1 ili Postavke za SIM 2.

Aktivna mreža

Ova postavka prikazuje ime korišćene mobilne mreže.

Da biste otvorili ovu postavku, u postavkama mobilne mreže i SIM kartice izaberite stavku Postavke za SIM. Na telefonu sa dve SIM kartice izaberite Postavke za SIM 1 ili Postavke za SIM 2.

Ažuriraj postavke

Nabavlja najnovije postavke mobilne mreže od mobilnog operatera, pod uslovom da mobilni operater to podržava. Mobilna veza će pravilno raditi sa najnovijim postavkama.

Da biste otvorili ovu postavku, u postavkama mobilne mreže i SIM kartice izaberite Postavke za SIM > Ažuriraj postavke. Na telefonu sa dve SIM kartice izaberite stavke Postavke za SIM 1 ili Postavke za SIM 2 > Ažuriraj postavke.

IMS registracija

Kada je uključena, moći ćete da razmenjujete pozive, video pozive ili tekstualne poruke putem 4G LTE mobilne veze za prenos podataka. Ova postavka i dostupne IMS usluge zavise od mobilnog operatera i uređaja koji koristite.

Da biste otvorili ovu postavku, u postavkama mobilne mreže i SIM kartice izaberite Postavke za SIM > IMS registracija.

Opcije IMS rominga

Određuje da li možete da razmenjujete pozive, video pozive ili tekstualne poruke putem 4G LTE mobilne veze za prenos podataka kada je telefon u romingu, van dometa mreže mobilnog operatera. Ako ostane podešeno na Bez rominga, moći ćete lakše da sprečite troškove rominga.

Ako omogućite IMS roming, moći ćete da razmenjujete pozive, video pozive ili tekstualne poruke putem 4G LTE mobilne veze za prenos podataka kada je telefon u romingu. U zavisnosti od tarifnog plana, možda ćete platiti više potrošnju podataka u romingu.

Da biste otvorili ovu postavku, u postavkama mobilne mreže i SIM kartice izaberite Postavke za SIM > Opcije IMS rominga.

Željene opcije pozivanja

Određuje koja veza – mobilna ili Wi-Fi – se preporučuje za upućivanje i primanje telefonskih poziva. Ako odaberete Samo Wi-Fi, moći ćete da upućujete i primate pozive samo kada ste povezani na Wi-Fi. Da biste obavili stvari koje zahtevaju vezu sa internetom, kao što su pregledanje veba ili korišćenje e-pošte, moraćete da budete povezani na Wi‑Fi ako je ova opcija podešena na Samo Wi‑Fi.

Da biste isključili pozivanje preko Wi-Fi mreže, izaberite opciju Isključi pozivanje preko Wi-Fi mreže.

Da biste došli do ove postavke, u postavkama mobilne mreže i SIM kartice izaberite stavke Postavke za SIM > Željene opcije pozivanja.

Željene opcije pozivanja u romingu

Određuju koja se veza – mobilna ili Wi-Fi – preporučuje za upućivanje i primanje telefonskih poziva u romingu. Ako odaberete Samo Wi-Fi, moći ćete da upućujete i primate pozive samo kada ste povezani na Wi-Fi. Da biste obavili stvari koje zahtevaju vezu sa internetom, kao što su pregledanje veba ili korišćenje e-pošte, moraćete da budete povezani na Wi‑Fi ako je ova opcija podešena na Samo Wi‑Fi.

Da biste došli do ove postavke, u postavkama mobilne mreže i SIM kartice izaberite stavke Postavke za SIM > Željene opcije pozivanja u romingu.

Adresa za hitni slučaj

Izaberite ovu opciju da biste otvorili veb lokaciju mobilnog operatera kako biste uneli adresu za hitni slučaj za sebe. Da biste ovo uradili, potrebno je da se prijavite na mobilni nalog na veb lokaciji operatera.

Da biste otvorili ovu postavku, u postavkama mobilne mreže i SIM kartice izaberite stavke Postavke za SIM > Adresa za hitni slučaj.

Dodaj APN za Internet

Ime pristupne tačke (APN) za internet je adresa koju telefon koristi za povezivanje sa internetom kada je povezan preko mobilne veze za prenos podataka. Obično se APN za internet automatski podešava.

Ako mobilna veza za prenos podataka ne funkcioniše, pokušajte da otkucate nov APN za internet. Na primer, možete da unesete nov APN za internet ako možete da upućujete pozive i tekstualne poruke, ali ne možete da pregledate veb na telefonu. Postavke APN-a za internet koje je potrebno da unesete zavise od lokacije i mobilnog operatera. Ako možete da se povežete sa Wi-Fi mrežom na telefonu ili vam je računar pri ruci, pokušajte da na mreži pronađete postavke APN-a za internet svog mobilnog operatera.

Da biste dodali APN za internet:

 1. U postavkama mobilne mreže i SIM kartice izaberite stavke Postavke za SIM > Dodaj APN za internet. Na telefonu sa dve SIM kartice izaberite stavke Postavke za SIM 1 ili Postavke za SIM 2 u postavkama mobilne mreže i SIM kartice.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • U polje Ime profila unesite ime APN profila.

  • U polje APN unesite adresu koju će APN koristiti.

  • U polje Korisničko ime unesite korisničko ime za mobilni nalog.

  • U polje Lozinka unesite lozinku mobilnog naloga.

  • Izaberite Tip informacija za prijavljivanje, a zatim izaberite korišćeni metod autentifikacije.

  • Izaberite Tip IP adresiranja, a zatim unesite tip IP adresa koji želite da koristite.

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi ovaj APN za LTE i zameni onaj od mog mobilnog operatera ako želite da koristite ovaj APN za LTE mobilnu vezu za prenos podataka umesto nekog od mobilnog operatera. Ovo će zameniti APN mobilnog operatera. Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu, a postavke za APN nisu ispravne, nećete biti u mogućnosti da uspostavite 4G LTE mobilnu vezu za prenos podataka.

  • U polje Proxy server unesite adresu proxy servera koji ćete koristiti.

  • U polje Port proxy servera unesite broj porta proxy servera.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Primeni ovaj profil ako želite da se APN profil koristi čim ga sačuvate.

 4. Izaberite stavke Sačuvaj > U redu.

 5. Da biste se vratili i prikazali listu APN profila koje imate, kliknite na taster Nazad, a zatim je potražite u okviru APN za internet.

Dodaj APN za MMS

Ime pristupne tačke (APN) za MMS je adresa koju telefon koristi za slanje i prijem MMS poruka. APN za MMS se automatski postavlja kada telefon konfigurišete po prvi put.

Ako ne možete da šaljete ni primate MMS poruke, pokušajte da otkucate nov APN za MMS koji zavisi od lokacije i mobilnog operatera. Na telefonu ili računaru pokušajte na mreži da pronađete postavke APN-a za MMS svog mobilnog operatera.

Da biste dodali APN za MMS, sledite korake u nastavku. Morate da otkucate adresu u polju MMSC (URL). Ostale postavke su opcionalne i zavise od vašeg mobilnog operatera.

 1. U postavkama mobilne mreže i SIM kartice izaberite stavke Postavke za SIM > Dodaj APN za MMS. Na telefonu sa dve SIM kartice izaberite stavke Postavke za SIM 1 ili Postavke za SIM 2 u postavkama mobilne mreže i SIM kartice.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • U polje Ime profila unesite ime profila APN za MMS.

  • U polje APN unesite adresu koju će APN za MMS koristiti.

  • U polje Korisničko ime unesite korisničko ime za mobilni nalog.

  • U polje Lozinka unesite lozinku mobilnog naloga.

  • Izaberite Tip informacija za prijavljivanje, a zatim izaberite korišćeni metod autentifikacije.

  • Izaberite Tip IP adresiranja, a zatim unesite tip IP adresa koji želite da koristite.

  • U polje Proxy server unesite adresu proxy servera koji ćete koristiti.

  • U polje Port proxy servera unesite broj porta proxy servera.

  • U polje MMSC (URL) unesite adresu centra za MMS (MMSC) svog mobilnog operatera, počevši od http://

  • U polje MMSC port unesite broj MMSC porta.

  • U polje Maksimalna veličina MMS-a (kB) unesite maksimalnu veličinu (u kB) MMS poruke koju možete da pošaljete.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Primeni ovaj profil ako želite da se profil APN za MMS koristi čim ga sačuvate.

 4. Izaberite stavke Sačuvaj > U redu.

 5. Da biste se vratili i prikazali listu profila APN za MMS koje imate, kliknite na taster Nazad, a zatim je potražite u okviru APN za MMS.


Korišćenje PIN-a za SIM

Koristi se za podešavanje PIN-a za SIM u računaru ako želite da sprečite neovlašćene osobe da koriste mobilnu vezu za prenos podataka. Kada podesite PIN za SIM, biće vam zatraženo da unesete PIN za SIM kada pokrenete telefon.

Prvi put kada vam bude zatražen PIN za SIM, otkucajte podrazumevani PIN za SIM. Ako ne znate podrazumevani PIN za SIM, posetite veb lokaciju svog mobilnog operatera da biste proverili da li je tamo naveden. Moraćete ponovo da pokrenete telefon da biste mogli da ga zaključate PIN-om za SIM.

Ako ste već podesili PIN za SIM, unesite PIN za SIM kada vam se to zatraži, a zatim kliknite na dugme U redu.

Da biste otvorili ovu postavku, u postavkama mobilne mreže i SIM kartice izaberite Postavke za SIM > Koristi PIN za SIM u okviru odeljka Bezbednost. Na telefonu sa dve SIM kartice izaberite stavke Postavke za SIM 1 ili Postavke za SIM 2 > Koristi PIN za SIM.

Promeni PIN za SIM

Ovo se pojavljuje ako koristite PIN za SIM. Da biste promenili PIN za SIM, izaberite stavku Promeni PIN za SIM, unesite trenutni PIN za SIM u polje PIN za SIM, unesite novi PIN za SIM u polje Novi PIN za SIM, ukucajte novi PIN za SIM u polje Potvrdite novi PIN za SIM, a zatim kliknite na dugme U redu.

Da biste otvorili ovu postavku, u postavkama mobilne mreže i SIM kartice izaberite Postavke za SIM > Promeni PIN za SIM u okviru odeljka Bezbednost. Na telefonu sa dve SIM kartice izaberite stavke Postavke za SIM 1 ili Postavke za SIM 2 > Promeni PIN za SIM.

Ukloni PIN za SIM

Ovo se pojavljuje ako koristite PIN za SIM. Ako odlučite da više ne želite da koristite PIN za SIM, izaberite Ukloni PIN za SIM, unesite trenutni PIN za SIM, a zatim kliknite na dugme U redu.

Da biste otvorili ovu postavku, u postavkama mobilne mreže i SIM kartice izaberite Postavke za SIM > Ukloni PIN za SIM u okviru odeljka Bezbednost. Na telefonu sa dve SIM kartice izaberite stavke Postavke za SIM 1 ili Postavke za SIM 2 > Ukloni PIN za SIM.

Deblokiraj PIN za SIM

Ovo se prikazuje ako koristite PIN za SIM, a netačni PIN kôd je unet tri puta. Kada se ovo desi, PIN za SIM će se blokirati i neće moći da se koristi sve dok je ne deblokirate. Da biste je deblokirali, najpre zatražite ključ za deblokiranje PIN koda (PUK) od mobilnog operatera. Nakon toga izaberite Deblokiraj PIN za SIM, a zatim unesite PUK kôd. Ako ste uneli netačan PUK kôd previše puta, vaša SIM kartica biće trajno blokirana, pa ćete morati da zatražite novu SIM karticu od mobilnog operatera.

Da biste otvorili ovu postavku, u postavkama mobilne mreže i SIM kartice izaberite Postavke za SIM > Deblokiraj PIN za SIM u okviru odeljka Bezbednost. Na telefonu sa dve SIM kartice izaberite stavke Postavke za SIM 1 ili Postavke za SIM 2 (u zavisnosti od SIM kartice koju želite da deblokirate) > Deblokiraj PIN za SIM.

Svojstva

ID članka: 10744 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije