Audio zapis počinje posle poslednje fotografije ili video zapisa

Bićete obavešteni ukoliko krene muzika nakon poslednjeg video zapisa ili fotografije u projektu. Ako se to dogodi, muzika koja krene posle poslednje fotografije ili video zapisa se neće reprodukovati u konačnom filmu.

Da biste rešili taj problem, uradite nešto od sledećeg:

  • Dodajte još fotografija i video zapisa. Ako dodate dovoljno fotografija ili video zapisa pa vam projekat bude duži od prve pesme, pesma na kraju će se reprodukovati u konačnom filmu. Više informacija o dodavanju video zapisa i fotografija pogledajte u odeljku Kako da dodam video zapise i fotografije u program Movie Maker?
  • Usklađivanje filma sa muzikom. Da biste to postigli, na kartici Projekat u grupi Zvuk kliknite na dugme Uklopi sa muzikom. Dužina prikazivanja fotografija se automatski podešava. U zavisnosti od broja fotografija, količine video zapisa i trajanja muzike, pesma na kraju će moći da se reprodukuje jer se i fotografije duže prikazuju.
  • Duži prikaz fotografija. Sami podesite trajanje prikazivanja fotografija i podesite jednu ili više fotografija da se prikazuju duže. Nakon što ste podesili da se jedna ili više fotografija prikazuju duže, muzika na kraju će moći da se reprodukuje jer ceo projekat duže traje. Da biste podesili trajanje prikazivanja fotografije, kliknite na nju, a zatim u odeljku Video alatke, na kartici Uređivanje, u grupi Prilagođavanje kliknite na dugme Trajanje. Izaberite ili unesite duže trajanje.
  • Skraćivanje muzike. Skratite pesmu u projektu. Ako pesmu skratite tako da bude kraća od ukupnog trajanja video zapisa i fotografija, pesma na kraju će moći da se reprodukuje u konačnom filmu.
  • Izbacivanje ostale muzike iz projekta. Time će se pesma sa kraja reprodukovati ranije u projektu, tako da će se čuti tokom filma.
Svojstva

ID članka: 10746 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)