Kako da popravim datoteku u programu Movie Maker?

Fotografija ili video zapis koji dodate u program Movie Maker može da se pojavi sa ikonom greške. Ovo označava da fotografija ili video zapis trenutno ne mogu da se koriste u programu Movie Maker.

Evo šta možete da pokušate da biste rešili problem:

  • Uverite se da su video i audio kodeci potrebni za reprodukciju video zapisa instalirani na računaru. Više informacija o tome koje kodeke koristi video datoteka i kako da pronađete i instalirate kodeke koji nedostaju, potražite u odeljku Kodeci: najčešća pitanja.
  • Ako neki kodek nedostaje, možda ćete želeti da reprodukujete video datoteku u programu Windows Media Player. Windows Media Player može automatski da preuzme i instalira kodeke koji nedostaju za neke tipove video datoteka. Ako kodek koji nedostaje može da se instalira, pokušajte ponovo da dodate video datoteku u program Movie Maker. Više informacija o tipovima multimedijalnih datoteka koje podržava Windows Media Player, kao i dodatne informacije o pronalaženju kodeka potražite u članku Informacije o tipovima multimedijalnih datoteka koje podržava Windows Media Player.
  • Ako na montažnom stolu nedostaje neka slika ili video zapis, uverite se da izvorna fotografija ili video datoteka nije preimenovana, premeštena ili izbrisana.
  • Video i muzičke datoteke zaštićene pomoću upravljanja digitalnim pravima (DRM) ne mogu se koristiti u programu Movie Maker. Uklonite zaštićene datoteke sa montažnog stola i nastavite sa uređivanjem.
  • Ako se video zapis na montažnom stolu pojavljuje kao muzička stavka, uklonite ga sa montažnog stola. Video zapisi ne mogu da se koriste kao filmska muzika u programu Movie Maker.
  • Ako Movie Maker ne podržava tip video datoteke, fotografije ili muzičke datoteke, uklonite je sa montažnog stola. Više informacija o tome koje tipove datoteka možete koristiti u programu Movie Maker potražite u odeljku Koje tipove datoteka mogu koristiti u programu Movie Maker?
Svojstva

ID članka: 10747 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije