Pronalaženje šifre proizvoda za operativni sistem Windows

Primenjuje se na: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Šifra proizvoda za Windows je kôd od 25 znakova koji se koristi za aktivaciju operativnog sistema Windows. Izgleda ovako:

ŠIFRA PROIZVODA: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Pronađite šifru proizvoda za Windows 10


U zavisnosti od toga kako ste nabavili primerak operativnog sistema Windows 10, za aktivaciju vam treba ili šifra proizvoda od 25 znakova ili digitalna licenca. Digitalna licenca (odnosno digitalna prava korišćenja u verziji 1511 operativnog sistema Windows 10) predstavlja način aktivacije u operativnom sistemu Windows 10 koji ne zahteva unos šifre proizvoda. Bez jedne od ovih opcija nećete moći da aktivirate uređaj.

Mesto na kome se nalazi šifra proizvoda zavisi od toga kako ste nabavili svoj primerak operativnog sistema Windows.

Izaberite bilo koju stavku u nastavku da biste videli više informacija:

Ako je šifra proizvoda izgrebana, zamagljena ili neupotrebljiva na neki drugi način, obratite se prodavcu koji vam je prodao proizvod. Ako ne možete da dobijete pomoć od prodavca ili ste već pokušali i niste mogli da dobijete šifru koja radi, pozovite Microsoft podršku.

Više informacija o digitalnim licencama i šiframa proizvoda u operativnom sistemu Windows 10 potražite u odeljku „Načini aktivacije“ u članku Aktiviranje operativnog sistema Windows 10.

Pronađite šifru proizvoda za Windows 7 ili Windows 8.1


Šifra proizvoda je obično neophodna prilikom deinstaliranja ili ponovnog instaliranja operativnog sistema Windows 7 ili Windows 8.1. Generalno, ako ste kupili fizički primerak operativnog sistema Windows, šifra proizvoda bi trebalo da bude na oznaci ili kartici u kutiji u kojoj ste dobili Windows. Ako je Windows bio unapred instaliran na računaru, šifra proizvoda bi trebalo da je navedena na nalepnici na uređaju. Ako ste izgubili ili ne možete da pronađete šifru proizvoda, obratite se proizvođaču.