Pronalaženje šifre proizvoda za operativni sistem Windows

Šifra proizvoda je kôd od 25 znakova koji se koristi za aktivaciju operativnog sistema Windows. Izgleda ovako:

ŠIFRA PROIZVODA: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Lokacija šifre proizvoda zavisi od toga na koji način ste kupili svoj primerak operativnog sistema Windows:

Od ovlašćenog prodavca. Šifra proizvoda bi trebalo da bude na oznaci ili kartici u kutiji u kojoj je Windows isporučen.

Novi računar pod operativnim sistemom Windows. Šifra proizvoda će biti unapred instalirana na računaru, uključena u pakovanje u kome ste dobili računar ili na Certifikatu o autentičnosti (COA) koji je priložen uz računar.

Digitalna kopija sa Microsoft Veb lokacije. Šifra proizvoda će biti u e-poruci sa potvrdom koju ste primili nakon kupovine. Ili može biti distribuirana kao digitalna licenca ako ste kupili Windows 10, u tom slučaju nećete dobiti šifru proizvoda.

Besplatna nadogradnja na Windows 10. Ako ste izvršili besplatnu nadogradnju na Windows 10 sa operativnog sistema Windows 7 ili Windows 8.1, imaćete digitalnu licencu umesto šifre proizvoda. Za više informacija o digitalnim licencama u operativnom sistemu Windows 10, pogledajte članak Aktivacija u operativnom sistemu Windows 10.

Svojstva

ID članka: 10749 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 5

Povratne informacije