Windows 10 Mobile ima ugrađen Skype, tako da možete brzo da upućujete besplatne* Skype-na-Skype pozive članovima porodice, prijateljima i ostalima.

Sve dok ste prijavljeni u Skype, spremni ste da upućujete i primate Skype pozive na svom Windows 10 Mobile uređaju. Za više informacija o podešavanju Skype naloga u operativnom sistemu Windows 10 Mobile pogledajte Konfigurisanje Skype naloga.

Upućivanje Skype video poziva

  1. Na početnom ekranu  brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija, a zatim izaberite stavku Skype video.
  2. Izaberite kontakt u istoriji poziva ili izaberite stavke Telefonski imenik > ime Skype kontakta > Skype video.

Upućivanje Skype audio poziva

  1. Na početnom ekranu izaberite stavku Telefon.
  2. Izaberite opciju Istorija, a zatim izaberite neki Skype poziv u istoriji poziva da biste pozvali nekog koristeći Skype.

Odgovaranje na Skype video poziv

Da biste odgovorili na dolazni Skype video poziv, izaberite stavku Video. Ako želite da imate samo Skype audio poziv, izaberite Audio umesto toga.

Ne možete trenutno da razgovarate? Kliknite na dugme Zanemari da biste odbili poziv.

Ako ste van mreže, a uključili ste govornu poštu, pozivalac može da ostavi poruku.

Prebacivanje sa standardnog telefonskog poziva na Skype video poziv

U operativnom sistemu Windows 10 Mobile možete da se prebacujete sa standardnog telefonskog poziva na Skype video poziv u par brzih dodira ukoliko je osoba sa kojom razgovarate Skype kontakt. To vam pruža još jedan način da ostanete u kontaktu sa ljudima i da ih vidite.

Tokom telefonskog poziva izaberite dugme Skype video. (Na dugmetu će pisati Skype video ako je to vaša podrazumevana aplikacija za video pozive.) Vaš standardni telefonski poziv će se možda završiti kada počne Skype video poziv.

Da biste postavili podrazumevanu aplikaciju za prebacivanje na video poziv:

  1. Na početnom ekranu brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija, a zatim izaberite stavke Postavke [ikona „Postavke“] > Sistem > Telefon.
  2. U okviru Podrazumevane aplikacije izaberite opciju Prebaci se na video pozive koristeći, a zatim izaberite željenu aplikaciju za video pozive.

Mogu da li primam i snimam govorne poruke?

Da. Primljene govorne poruke će se pojaviti u istoriji poziva i trenutnim porukama. Pre nego što možete da primate govorne poruke, najpre je potrebno da uključite govornu poštu za Skype nalog. Možete da se prijavite na nalog iz pregledača na telefonu ili računaru.

Svojstva

ID članka: 10752 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Windows 10 Mobile

Povratne informacije