Konfigurisanje i provera vizuelne govorne pošte

Vizuelna govorna pošta vam omogućava da vidite poruke govorne pošte na listi i da ih reprodukujete na svom Windows 10 Mobile telefonu. Ne morate da pozivate svoju govornu poštu da biste dobili svoje poruke.

Konfigurisanje vizuelne govorne pošte

 1. Na početnom ekranu izaberite stavku Telefon.
 2. Izaberite stavku Govorna pošta
  Ikona govorne poste
  da biste počeli.

  Način na koji ćete konfigurisati vizuelnu govornu poštu zavisi od mobilnog operatera. Posetite Veb lokaciju svog mobilnog operatera za sve dodatne informacija koje možda postoje.

Proveravanje vizuelne govorne pošte

 1. Na početnom ekranu izaberite stavku Telefon.
 2. Izaberite stavku Govorna pošta, a zatim izaberite neku poruku da biste je reprodukovali.

  Možete da je pauzirate, izbrišete, da pozovete pošiljaoca, vidite njegove kontakt informacije i da ga pozovete na neki drugi broj ili da reprodukujete poruku sa zvučnika.
Svojstva

ID članka: 10757 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije