Kucanje preko tastature na ekranu (OSK)

Windows 10

Postoji nekoliko različitih vrsta tastatura za računare. Najuobičajeniji tip je fizička, spoljna tastatura koju priključujete na računar. Međutim, Windows ima ugrađenu alatku za jednostavan pristup – Tastaturu na ekranu (OSK), koju možete da koristite umesto fizičke tastature da biste se pomerali po ekranu računara ili za unos teksta. Nije vam potreban ekran osetljiv na dodir da biste koristili tastaturu na ekranu. Ova alatka prikazuje vizuelnu tastaturu sa svim standardnim tasterima, tako da možete da koristite miša ili drugi pokazivački uređaj da biste izabrali tastere ili da koristite jedan fizički taster ili grupu tastera da biste se kretali kroz tastere na ekranu.

Otvaranje tastature na ekranu

U Start meniju , izaberite Postavke > Jednostavan pristup > Tastatura, a zatim pomerite klizač ispod stavke „Tastatura na ekranu“. Na ekranu se pojavljuje tastatura koja se može koristiti za kretanje po ekranu i za unos teksta. Tastatura ostaje na ekranu sve dok je ne zatvorite.

Promena načina unosa informacija na tastaturi na ekranu

Kada je tastatura na ekranu otvorena, dodirnite taster Opcije, a zatim izaberite željene opcije:
  • Koristi klik zvuk. Koristite ovu opciju ako želite da čujete zvuk kada pritisnete taster.
  • Prikaži tastere radi lakšeg kretanja po ekranu. Koristite ovu opciju ako želite da tasteri svetle dok kucate.
  • Uključi numeričku tastaturu Koristite ovu opciju da biste razvili tastaturu na ekranu tako da numerička tastatura bude prikazana.
  • Klikni na tastere. Koristite ovaj režim ako želite da dodirnete ili kliknete na tastere na ekranu da biste uneli tekst.
  • Zadrži pokazivač iznad tastera. Koristite ovaj režim ako koristite miš ili palicu za igru da biste postavili pokazivač na taster. Znakovi na koje postavite pokazivač unose se automatski kada zadržite pokazivač iznad njih neko određeno vreme.
  • Skeniraj kroz tastere. Koristite ovaj režim ako želite da tastatura na ekranu konstantno skenira tastaturu. Režim skeniranja ističe oblasti u kojima možete da otkucate znakove tastature tako što ćete pritisnuti tastersku prečicu, upotrebiti prekidački ulazni uređaj ili uređaj koji simulira klik miša.
  • Koristi predviđanje teksta. Koristite ovu opciju ako želite da vam tastatura na ekranu predlaže reči dok kucate tako da ne morate da otkucate svaku reč u potpunosti.


Windows 8.1

Postoji nekoliko različitih vrsta tastatura. Najuobičajenija je fizička, spoljna tastatura koju priključujete na računar.

Windows takođe ima tastaturu na ekranu, alatku za jednostavan pristup. Za navigaciju po računaru i unos teksta možete da koristite tastaturu na ekranu umesto da se oslanjate na fizičku tastaturu. Nije vam potreban ekran osetljiv na dodir da biste koristili tastaturu na ekranu. Tastatura na ekranu prikazuje vizuelnu tastaturu sa svim standardnim tasterima. Izaberite tastere pomoću miša ili drugog pokazivačkog uređaja ili koristite jedan fizički taster ili grupu tastera da biste prošli kroz tastere na ekranu.

Otvaranje tastature na ekranu

 1. Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, a zatim izaberite stavku Pretraga.)
 2. U polje za pretragu unesite termin Tastatura na ekranu, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Tastatura na ekranu.

  Na ekranu se pojavljuje tastatura koja se može koristiti za kretanje po računaru i unos teksta. Tastatura ostaje na ekranu sve dok je ne zatvorite.

Promena načina unosa informacija na tastaturi na ekranu

Kada je tastatura na ekranu otvorena, dodirnite OSK taster Opcije, a zatim izaberite željene opcije:
  • Koristi klik zvuk. Koristite ovu opciju ako želite da čujete zvuk kada pritisnete taster.
  • Prikaži tastere radi lakšeg kretanja po ekranu. Koristite ovu opciju ako želite da tasteri svetle dok kucate.
  • Uključi numeričku tastaturu Koristite ovu opciju da biste razvili tastaturu na ekranu tako da numerička tastatura bude prikazana.
  • Klikni na tastere. Koristite ovaj režim ako želite da dodirnete ili kliknete na tastere na ekranu da biste uneli tekst.
  • Zadrži pokazivač iznad tastera. Koristite ovaj režim ako koristite miš ili palicu za igru da biste postavili pokazivač na taster. Znakovi na koje postavite pokazivač unose se automatski kada zadržite pokazivač iznad njih neko određeno vreme.
  • Skeniraj kroz tastere. Koristite ovaj režim ako želite da tastatura na ekranu konstantno skenira tastaturu. Režim skeniranja ističe oblasti u kojima možete da otkucate znakove tastature tako što ćete pritisnuti tastersku prečicu, upotrebiti prekidački ulazni uređaj ili uređaj koji simulira klik miša.
  • Koristi predviđanje teksta. Koristite ovu opciju ako želite da vam tastatura na ekranu predlaže reči dok kucate tako da ne morate da otkucate svaku reč u potpunosti.


Windows 7

Umesto da se za kucanje i unos podataka oslanjate na fizičku tastaturu, možete da koristite tastaturu na ekranu. Tastatura na ekranu prikazuje vizuelnu tastaturu sa svim standardnim tasterima. Možete da izaberete tastere pomoću miša ili drugog pokazivačkog uređaja ili da koristite jedan taster ili grupu tastera da biste prošli kroz tastere na ekranu.

Kucanje bez korišćenja tastature

Otvorite tastaturu na ekranu tako što ćete kliknuti na dugme Start

Slika dugmeta „Start“
, izabrati stavke Svi programi, Pribor, Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Tastatura na ekranu.

Promena načina unosa informacija na tastaturi na ekranu
Konfigurisanje tastature na ekranu tako da koristi zvučne klikove
Korišćenje numeričke tastature na tastaturi na ekranu
Omogućavanje predviđanja teksta na tastaturi na ekranu


Svojstva

ID članka: 10762 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije