Ponovno pokretanje telefona

Ako telefon prestane da radi ili da reaguje kao ranije, ponovo ga pokrenite da bi ponovo radio kako treba.

Da biste ga ponovo pokrenuli, pritisnite i držite taster za napajanje dok se na ekranu ne pojavi poruka Prevucite nadole za isključivanje, a zatim prevucite prstom nadole. (Obično je potrebno oko tri sekunde da se ova poruka pojavi.) Da biste ponovo uključili telefon, pritisnite taster za napajanje.

Ako to ne pomogne, pritisnite i držite tastere za smanjivanje jačine zvuka i napajanje u isto vreme dok telefon ne zavibrira (oko 10 do 15 sekundi), a zatim pustite tastere. Telefon će se automatski ponovo pokrenuti.


Ako vaš telefon ima zamenjivu bateriju (koja se uglavnom nalazi ispod zadnje maske), takođe možete da ponovo pokrenete telefon tako što ćete ukloniti i vratiti bateriju, a zatim pritisnuti taster za napajanje da biste uključili telefon. Datum i vreme će možda biti isključeni nakon ponovnog pokretanja na ovaj način, ali to možete da rešite tako što ćete brzo prevući prstom do liste svih aplikacija sa početnog ekrana , a zatim izabrati stavke Postavke

Ikona aplikacije „Postavke“
> Vreme i jezik
Ikona za vreme i jezik
> Datum i vreme.

Ako ponovno pokretanje telefona ne reši problem, pokušajte da resetujte telefon.

Svojstva

ID članka: 10769 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije