Tri jednostavna koraka za recikliranje starog telefona

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala.

Odlaganje starog telefona

Iako nije lako oprostiti se od starog telefona, u tome ima prednosti. Ako svaki korisnik mobilnog telefona reciklira po jedan telefon, zajedno bismo uštedeli skoro 240.000 tona sirovina.

Napravite rezervne kopije uspomena

Preporučujemo da sačuvate kontakte, tekstualne poruke, fotografije, muziku i video zapise na računaru ili u oblaku, i da uspostavite početne vrednosti na telefonu pre nego što se oprostite od njega.

Predajte stari telefon na reciklažu!

Samo uklonite stari SIM i odnesite telefon u centar za reciklažu elektronskog otpada koji su organizovale lokalne vlasti.

recycling

Saznajte više o našoj korporativnoj društvenoj odgovornosti

Svojstva

ID članka: 10787 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 5

Povratne informacije