Rešavanje problema sa Nokia Symbian telefonom

Ako je potrebno da popravite telefon, pogledajte ove jednostavne korake. Mogu vam pomoći da rešite problem i uštedite vreme i trud.

1. Ponovo pokrenite telefon

Ako telefon ima prenosivu bateriju, isključite telefon, izvadite bateriju, vratite je nazad u telefon posle nekoliko sekundi, a zatim uključite telefon.

Ako baterija nije prenosiva, uključite napajanje, a zatim pritisnite i držite taster za napajanje sve dok telefon ne zavibrira i dok se ne isključi. Kada to uradite, uključite telefon.

2. Napunite bateriju telefona

  1. Uključite punjač u zidnu utičnicu.
  2. Priključite punjač na telefon.
  3. Kada se na telefonu pokaže da je baterija napunjena do kraja, isključite punjač iz telefona, a zatim i iz zidne utičnice.

Ako je baterija u potpunosti ispražnjena, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja ili pre nego što se može obaviti bilo kakav poziv.

Ako se baterija ne koristi duže vreme, možda je potrebno da priključite punjač, a zatim da ga isključite i ponovo priključite da bi baterija počela da se puni.

3. Vratite telefon na fabrička podešavanja

Vraćanje prvobitnih postavki: Ako telefon ne radi kako treba, možete da uspostavite prvobitne vrednosti nekih postavki. To ne utiče na dokumente ili datoteke sačuvane na telefonu, ali preporučujemo vam da napravite rezervnu kopiju pre nego što vratite fabrička podešavanja. Pogledajte uputstva u priručniku za korisnike.

  1. Prekinite sve aktivne pozive i veze.
  2. Izaberite sledeće stavke: > Podešavanja i telefon > Upravljanje telefonom > Fabrička podešavanja > Vrati.
  3. Otkucajte bezbednosni kôd, ako se to od vas zahteva.

Kada vratite prvobitna podešavanja, telefon će se isključiti, pa ponovo uključiti. To može da traje duže nego obično.

4. Ponovo instalirajte softver

Alatka za oporavak softvera može da vam pomogne da resetujete i oporavite softver telefona kod kuće, ako se telefon ne odaziva, ako je zamrznut ili ima probleme vezane za softver i ažuriranje softvera.

Važno! Ako primenite alatku za oporavak softvera, doći će do brisanja čitavog sadržaja sačuvanog na telefonu, uključujući aplikacije i igre (kao i podatke aplikacija i napredak u igrama), tekstualne poruke, istoriju poziva, muziku, fotografije i drugo. Ako je moguće, trebalo bi najpre da napravite rezervnu kopiju sadržaja na telefonu (Podešavanja > rezervna kopija). Kada se oporavak dovrši, moći ćete da vratite rezervnu kopiju.

Napomena: Proces oporavka može da potraje neko vreme u zavisnosti od brzine internet veze, pri čemu ne možete da koristite telefon tokom instalacije. Instaliraće se najnovija odobrena verzija softvera na telefonu i modelu.

Preuzmite i instalirajte Nokia alatku za oporavak softvera na računar. Ako je moguće, uverite se da je u potpunosti napunjena baterija na telefonu.

Povežite telefon i računar pomoću kompatibilnog USB kabla. Sledite uputstva prikazana u alatki.


Dodatna pomoć

Ako posle ovih koraka ne rešite problem, možete da potražite dodatnu pomoć na našim korisničkim forumima.


Svojstva

ID članka: 10789 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 5

Povratne informacije