Rešavanje problema sa Nokia Asha telefonom

Ako imate probleme sa telefonom, najpre isprobajte ove jednostavne korake.

1. Ponovo pokrenite telefon

Uklonite bateriju, sačekajte minut, a zatim je vratite u telefon. Uključite telefon.

2. Vratite prvobitna fabrička podešavanja

U zavisnosti od modela Asha telefona, izaberite sledeće stavke: Meni > Podešavanja > Resetovanja telefona ili Meni > Podešavanja > Vraćanje fabričkih podešavanja. Mogu vam biti predstavljene opcije za resetovanje podešavanja i čuvanje ličnih podataka, a takođe i za brisanje svih ličnih podataka.

Ako ste podesili bezbednosni kôd za telefon, od vas se traži da unesete bezbednosni kôd pre nego što se izvrši uspostavljanje fabričkih podešavanja.

3. Ponovo instalirajte softver

Alatka za oporavak softvera može da vam pomogne da resetujete i oporavite softver telefona kod kuće, ako se telefon ne odaziva, ako je zamrznut ili ima probleme vezane za softver.

Važno! Ako primenite alatku za oporavak softvera, doći će do brisanja čitavog sadržaja sačuvanog na telefonu, uključujući aplikacije i igre (kao i podatke aplikacija i napredak u igrama), tekstualne poruke, istoriju poziva, muziku, fotografije i drugo. Ako je moguće, trebalo bi najpre da napravite rezervnu kopiju sadržaja na telefonu (uputstva potražite u vodiču za korisnike). Kada se oporavak dovrši, moći ćete da vratite rezervnu kopiju.

Preuzmite i instalirajte Nokia alatku za oporavak softvera na računar. Ako je moguće, uverite se da je u potpunosti napunjena baterija na telefonu.

  1. Pokrenite Nokia alatku za oporavak softvera i povežite telefon i računar pomoću kompatibilnog USB kabla. Ako se zatraži od vas, izaberite odgovarajući USB režim na telefonu: Nokia Suite ili Modem.
  2. Sledite uputstva prikazana u alatki.


Dodatna pomoć

Ako posle ovih koraka ne rešite problem, možete da potražite dodatnu pomoć na našim korisničkim forumima.


Svojstva

ID članka: 10810 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 5

Mobilni uređaji

Povratne informacije