Ograničena garancija proizvođača

NAPOMENA! Ova ograničena garancija važi za proizvode koji se prodaju pod brendom „Nokia“, „Lumia“ i „Asha“, kao i za srodni pribor. U slučaju bilo kakve neusaglašenosti između ovde navedenih odredbi i uslova i dokumentacije u prodajnom pakovanju proizvoda, prednost imaju odredbe i uslovi sadržani u prodajnom pakovanju.

Ova ograničena garancija dopunjava zakonska (ustavna) prava koja imate po važećem državnom zakonodavstvu u vezi sa prodajom potrošačkih proizvoda, ali ne utiče na njih.

1. Opšte odredbe

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4 FIN-02150 Espoo, Finland (u daljem tekstu „Proizvođač“) pruža ovu Ograničenu garanciju proizvođača („Garancija“) za ovaj originalni proizvod („Proizvod“) koji je Proizvođač pustio u prodaju u Srbiji („Obuhvaćene zemlje“).

Ova Garancija je nezavisna od svih zakonskih prava koja možda imate prema bilo kakvim obaveznim zakonima za zaštitu potrošača u vašoj zemlji. Namenjena je da vam dodeli specifična i, kako to može biti slučaj, dodatna prava, koliko je to dozvoljeno prema takvim zakonima i ona ne ograničava prava koja možete imati prema važećim, zakonskim odredbama za garanciju proizvoda. Shodno lokalnim zakonima možda imate i druga prava tokom ili nakon završetka Garantnog perioda. Ta prava se ne oduzimaju ovom Garancijom.

2. Garancija

Od datuma prve prodaje Proizvoda krajnjem korisniku, koji je naveden na originalnom dokazu o kupovini, Proizvođač garantuje da Proizvod nema nikakve nedostatke u pogledu materijala i izrade („Nedostatak“), i to u sledećim periodima:

(i) dvadeset četiri (24) meseca za glavni uređaj;

(ii)dvanaest (12) meseci za pribor koji se prodaje zasebno ili koji je uključen u prodajni paket glavnog uređaja, izuzev baterija, maski, kablova i punjača; i

(iii)šest (6) meseci za sve baterije, maske, kablove i punjače,

osim ako je drugačije navedeno u vodiču za korisnike Proizvoda.

Tokom garantnog perioda Proizvođač će u okviru razumnog vremenskog perioda besplatno ukloniti Nedostatak popravkom ili zamenom neispravnog Proizvoda ili neispravnog dela Proizvoda po svom nahođenju, pod uslovom da ste obavestili Proizvođača o Nedostatku pre isteka garantnog perioda. Prilikom popravke ili zamene Proizvoda Proizvođač može da koristi nove ili obnovljene proizvode ili delove.

U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonima, nikakva popravka ili zamena neće obnoviti ili produžiti garantni period. Originalni ili zamenski delovi ili zamenski Proizvodi koji se nude prema ovoj Garanciji biće pokriveni ovom Garancijom dok ne istekne prvobitni garantni period, odnosno šezdeset (60) dana od datuma popravke ili zamene, u zavisnosti od toga koji period je duži.

Proizvod ili svi delovi Proizvoda koje je Proizvođač zamenio postaju vlasništvo Proizvođača.

Proizvođač ne garantuje da će softver koji je Proizvođač unapred instalirao ili je u njegovo ime instaliran u Proizvodu (ili naredne ažurirane verzije i nadogradnje) (zajedno „Softver proizvođača“) ispuniti vaše zahteve, funkcionisati u kombinaciji sa hardverima ili softverom koje ne obezbeđuje Proizvođač, da će raditi besprekorno i bez grešaka ili da se greške mogu ispraviti ili će biti ispravljene. U slučaju grešaka u vezi sa Softverom proizvođača, Proizvođač će obezbediti najnoviju verziju Softvera proizvođača za ponovnu instalaciju na Proizvodu, a ako to nije moguće, Proizvođač će obezbediti drugo rešenje, koje će, po razumnom i sopstvenom nahođenju Proizvođača, na zadovoljavajući način rešiti problem. Neki Softver proizvođača može da podleže zasebnim uslovima licence koje možete pročitati na lokaciji http://www.microsoft.com/mobile, u odeljku koji se odnosi na vašu zemlju/region.

Obavezno napravite rezervne kopije podataka i sadržaja sačuvanih na Proizvodu pre nego što odnesete Proizvod na servisiranje budući da će tokom servisiranja svi podaci sa Proizvoda biti izbrisani.

3. Šta ova garancija ne pokriva

Proizvođač ne daje nikakve garancije za sledeće:

 1. vodiče za korisnike;

 2. (i) softver, podešavanja, sadržaj, podatke ili veze koje preuzmete na Proizvod ili instalirate na njemu u bilo kom trenutku, a koje obezbeđuje treće lice, odnosno (ii) usluge ili klijente za omogućavanje koje obezbeđuje Proizvođač, odnosno, treće lice, čak i ako ih je Proizvođač unapred instalirao (pročitajte uslove i odredbe koji mogu važiti za te usluge jer oni definišu vaša prava i obaveze);

 3. bilo kakvo (i) uobičajeno habanje, (ii) smanjeni kapacitet punjenja baterije koji je posledica normalnog procesa na kraju radnog veka baterija, ili (iii) greške piksela na ekranu Proizvoda koje se odnose na poštovanje industrijskih standarda;

 4. SIM karticu i/ili bilo koje mobilne mreže ili druge sisteme pod kojim Proizvod radi; niti za

 5. greške ili oštećenja do kojih dolazi usled: (i) zloupotrebe Proizvoda ili njegovog korišćenja koje nije u skladu sa uputstvima navedenim u vodiču za korisnike, recimo, ako je Proizvod bio u dodiru sa vlagom ili izložen ekstremnim temperaturnim ili ambijentalnim uslovima ili naglim promenama takvih uslova, koroziji, oksidaciji, prosipanju hrane ili tečnosti ili uticajima hemijskih proizvoda; (ii) korišćenja, odnosno, povezivanja Proizvoda sa bilo kakvim proizvodom, priborom, softverom ili uslugama koje Proizvođač ne proizvodi, odnosno, ne obezbeđuje, (iii) kombinovanja proizvoda sa vašim Proizvodom od strane nezavisnih proizvođača, (iv) oštećenja ili grešaka prouzrokovanih hakovanjem, krekovanjem, virusima ili drugim malverom, odnosno, neovlašćenim pristupom uslugama, nalozima, računarskim sistemima ili mrežama; ili (v) ostalih radnja koje su izvan odgovarajuće kontrole Proizvođača.

Ova Garancija ne važi:

 1. izvan Obuhvaćenih zemalja;

 2. ako je Proizvod, ili softver pod kojim Proizvod radi, (i) otvaran, menjan ili popravljan bez odobrenja Proizvođača, odnosno, (ii) ako su za njegovu popravku korišćeni neodobreni rezervni delovi;

 3. ako su serijski broj Proizvoda, vremenski kôd pribora za mobilni uređaj ili IMEI broj uklonjeni, izbrisani, oštećeni, izmenjeni ili nečitljivi na bilo koji način;

 4. ako niste instalirali najnovije verzije softvera koje su javno dostupne za vaš Proizvod u razumnom vremenskom roku od njihovog izdavanja; odnosno

 5. ako odbijete da date Proizvod Proizvođaču radi popravke i ispitivanja.

Ako ova Garancija ne pokriva vaš Proizvod ili problem zbog kojeg je potrebno servisirati Proizvod, Proizvođač zadržava pravo naplate popravke ili zamene Proizvoda, kao i naknade za obradu.

4. Ograničenje odgovornosti Proizvođača

U meri dozvoljenoj važećim zakonom/zakonima, Proizvođač ni pod kojim okolnostima neće biti odgovoran, bilo izričito ili podrazumevano, ni za kakve

 1. štete ili gubitke bilo koje vrste koji su prouzrokovani ili koji su povezani sa gubitkom ili oštećenjem sadržaja ili podataka, odnosno ponovnim kreiranjem ili prenošenjem istih, čak i ako su ti gubici ili štete posledica Nedostatka na Proizvodu; odnosno

 2. gubitke profita, proizvoda ili funkcionalnosti, gubitke u poslovanju, gubitke ugovora, prihoda ili očekivanih ušteđevina, povećane troškove ili rashode, niti za bilo kakve indirektne, posledične ili posebne gubitke ili oštećenja.

Do granice kojom je to dopušteno merodavnim zakonom, odgovornost Proizvođača će biti ograničena na vrednost Proizvoda pri kupovini.

Ograničenja iz ove klauzule 4 se neće primenjivati u slučaju grube nepažnje ili namerne povrede, odnosno, u slučaju smrti ili fizičke povrede do koje je došlo zbog dokazanog nemara Proizvođača.

5. Druge važne napomene

Više informacija o Garanciji, kao i informacije potrebne za obrađivanje zahteva u vezi sa garancijom, potražite na stranici http://www.microsoft.com/mobile.

Uverite se da je vaš operator uklonio svako zaključavanje SIM kartice (ili drugi ekvivalentan mehanizam kojim je vaš Proizvod eventualno zaključan na određenu mrežu ili operatora) pre dostavljanja Proizvoda na opravku.

Vaš Proizvod može da sadrži elemente, uključujući softver, koji su specifični za određenu zemlju. Servisi pod garancijom koji su dostupni u određenoj zemlji mogu biti ograničeni na Proizvode i elemente specifične za zemlju koji su dostupni u toj zemlji. Takođe, ukoliko je Proizvod ponovo izvezen iz prvobitnog odredišta u drugu zemlju, moguće je da sadrži elemente specifične za određenu zemlju koji se ne smatraju nedostatkom po ovoj Garanciji, čak i ako nije u radnom stanju.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

Svojstva

ID članka: 10811 - Poslednji pregled: 02.05.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)