Rešavanje problema sa Nokia X telefonom

Ako imate probleme sa telefonom, najpre isprobajte ove jednostavne korake.

1. Ponovo pokrenite telefon

Uklonite bateriju, sačekajte minut, a zatim je vratite u telefon. Uključite telefon.

2. Zaustavite ili uklonite nedavno instalirane aplikacije

Neke aplikacije nezavisnih proizvođača možda imaju diskutabilan kvalitet i otkazuju često ili čak štetno utiču na stabilnost uređaja. Ako primetite takve simptome, najpre pokušajte da obrišete podatke aplikacije da biste uklonili moguću grešku u memoriji:

  1. Idite na sledeće stavke: Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama
  2. Pronađite spornu aplikaciju i dodirnite je
  3. Dodirnite stavke: Obriši podatke i Obriši keš

Ako se aplikacija i dalje bude stvarala probleme, trebalo bi da je deinstalirate sa telefona.

3. Pokrenite telefon u bezbednom režimu

U bezbednom režimu je samo određenom broju sistemskih procesa dozvoljeno da se pokrene. To vam omogućava da proverite da li nedavno instalirana aplikacija sprečava pravilno pokretanje telefona

  1. Uključite telefon.
  2. Kada čujete ton pri pokretanju i Nokia logotip počinje da treperi, pritisnite i držite taster za smanjivanje jačine zvuka sve dok se telefon ne pokrene.
  3. Ako se telefon pokrene u bezbednom režimu, u donjem levom uglu ekrana stajaće tekst „Bezbedno“.
  4. Kada uklonite spornu aplikaciju, isključite telefon, a zatim ga ponovo uključite kako bi se ponovo pokrenuo u normalnom režimu.

4. Vratite prvobitna fabrička podešavanja

Ako uspostavite početne vrednosti telefona, obrisaće se svi lični podaci i instalirane aplikacije. Pre nego što resetujete telefon, uverite se da imate rezervnu kopiju svih važnih podataka.
Izaberite sledeće stavke: Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje > Fabričko resetovanje

5. Ponovo instalirajte softver

Ako imate Nokia X2 za dve SIM kartice, alatka za oporavak softvera može da vam pomogne da resetujete i oporavite softver telefona kod kuće, ako se telefon ne odaziva, ako je zamrznut ili ima probleme vezane za softver.

Važno! Ako primenite alatku za oporavak softvera, doći će do brisanja čitavog sadržaja sačuvanog na telefonu, uključujući aplikacije i igre (kao i podatke aplikacija i napredak u igrama), tekstualne poruke, istoriju poziva, muziku, fotografije i drugo. Ako je moguće, trebalo bi najpre da napravite rezervnu kopiju sadržaja na telefonu (uputstva potražite u vodiču za korisnike). Kada se oporavak dovrši, moći ćete da vratite rezervnu kopiju.

  1. Preuzmite i instalirajte Nokia alatku za oporavak softvera na računar. Ako je moguće, uverite se da je u potpunosti napunjena baterija na telefonu.
  2. Pokrenite Nokia alatku za oporavak softvera i povežite telefon i računar pomoću kompatibilnog USB kabla. Ako se zatraži od vas, izaberite odgovarajući USB režim na telefonu: Nokia Suite ili Modem.
  3. Sledite uputstva prikazana u alatki.


Dodatna pomoć

Ako posle ovih koraka ne rešite problem, možete da potražite dodatnu pomoć na našim korisničkim forumima.

Svojstva

ID članka: 10869 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 5

Povratne informacije