Kako da smanjim potrošnju podataka?

Ako vaš tarifni plan ima ograničenje za podatke, a danas većina nas obično ima takve planove, važno je da znate u kom obimu koristite podatke i kako da maksimalno smanjite obim korišćenja podataka na Windows Phone telefonu.

Korišćenje aplikacije Savetnik za podatke

Savetnik za podatke vam pomaže da pratite potrošnju podataka, saznate koje aplikacije koriste najviše podataka i smanjite obim korišćenja mobilnih podataka. Više informacija potražite u temi Korišćenje Savetnika za podatke za praćenje potrošnje podataka.

 • Da biste ga podesili, prevucite prstom do liste aplikacija, a zatim dodirnite Savetnik za podatke 

  Data Sense Icon
  .

Smanjenje potrošnje podataka u toku pregledanja veba

Savetnik za podatke vam može pomoći da sačuvate podatke dok pretražujete veb tako što će se smanjiti veličinu slika na veb stranicama ili blokirati neke oglase. Da biste iskoristili ovu opciju, uradite nešto od sledećeg:

 1. Na listi aplikacija dodirnite Savetnik za podatke 

  Data Sense Icon

 2. Dodirnite stavku Postavke 

  Settings Icon
  .

 3. U odeljku Ušteda podataka u pregledaču odaberite standardna, velika ili automatska. (Preporučujemo vam automatsku opciju koja prepušta telefonu da se odluči za najbolje podešavanje.)

Povezivanje sa Wi-Fi mrežom

Verovatno najefikasniji način za smanjivanje potrošnje mobilnih podataka je da se povezujete na Wi-Fi kad god je to moguće. Na taj način telefon može da koristi Wi-Fi za slanje i prijem podataka.

 • Da biste uključili Wi-Fi, na listi aplikacija dodirnite Podešavanja 

  Settings Icon
   > Wi-Fi, a zatim uključite Wi-Fi mreže 
  Toggle On Icon
  .

Isključivanje pozadinskih procesa

Neke aplikacije mogu da nastave da koriste mobilne podatke i kada ih zatvorite. Da biste smanjili potrošnju mobilnih podataka, možete da isključite sve nepotrebne pozadinske procese.

 1. Na listi aplikacija dodirnite Podešavanja 

  Settings Icon
   > Ušteda baterije, a zatim prevucite prstom do prikaza Potrošnja.

 2. Dodirnite bilo koju aplikaciju za koju su pokrenuti pozadinski procesi, a zatim isključite Dozvoli pokretanje aplikacije u pozadini 

  Toggle Off Icon
  .

Uključivanje funkcije Ušteda baterije

Ušteda baterije isključuje pojedine (ali ne sve) funkcije koje zahtevaju vezu za prenos podataka. Možete da je isključite kad god to želite ili da je podesite tako da se uključuje automatski kada je baterija skoro prazna.

 1. Na listi aplikacija dodirnite Podešavanja 

  Settings Icon
   > Ušteda baterije.

 2. Uključite preklopnik Ušteda baterije 

  Toggle On Icon
  .

 3. Za Štedi bateriju dodirnite opciju koju želite da koristite kako biste uštedeli bateriju.

Promena podešavanja za sinhronizaciju e-pošte

Možete da odaberete učestalost automatske sinhronizacije e-pošte na telefonu, a možete i ručno da je sinhronizujete samo po potrebi.

 1. Na listi aplikacija dodirnite nalog e-pošte čija podešavanja želite da promenite.

 2. Dodirnite Još 

  More Icon
   > Podešavanja, a zatim dodirnite Sinhronizuj podešavanja.

 3. Odaberite opciju za Preuzimanje novog sadržaja (ili Preuzimanje nove e-pošte na nekim nalozima). Ako ne želite da se e-pošta sa ovog naloga sinhronizuje automatski, dodirnite Ručno (ako je ova opcija dostupna).

Sprečavanje korišćenja mobilne veze za prenos podataka kada je mogućnost povezivanja na Wi-Fi ograničena

Ako je telefon povezan na Wi-Fi i ne može da dovrši neki zadatak koji uključuje prenos veće količine podataka kao što je preuzimanje aplikacije jer je veza ograničena, možete da sprečite telefon da dovrši operaciju koristeći mobilne podatke. (U zavisnosti od toga kako je proizvođač ili mobilni operater podesio telefon možda nećete videti ovo podešavanje na telefonu.)

 1. Na listi aplikacija dodirnite Podešavanja 

  Settings Icon
   > Mobilna mreža + SIM.

 2. Dodirnite Za ograničenu mogućnost povezivanja na Wi-Fi i Ne koristi mobilnu vezu za prenos podataka.

Isključivanje mobilne veze za prenos podataka

Najpotpuniji postupak nakon koga možete da budete sigurni da ne koristite mobilnu vezu za prenos podataka jeste da je sasvim isključite.

 1. Na listi aplikacija dodirnite Podešavanja 

  Settings Icon
   > Mobilna mreža + SIM.

 2. Isključite funkciju Veza za prenos podataka 

  Toggle Off Icon
  .

Svojstva

ID članka: 10894 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije