Zastareli ugovori o licenciranju za Windows Media

Interesuje me:

Distribuiranje programa Windows Media Player 11

Ako je vašem preduzeću potrebna licenca za distribuciju programa Windows Media Player u operativnom sistemu Windows Vista, pišite na adresu WMLA@microsoft.com. Imajte na umu da nećete moći da primenite ovaj ugovor o licenciranju kada Microsoft prestane da nudi proširenu podršku za ovaj operativni sistem https://support.microsoft.com/lifecycle/.

Razvoj i primena usluge pakovanja i licenciranja WMDRM10 sadržaja

WMDRM je tehnologija zaštite zastarelog sadržaja i pristupa i sve dalje inovacije u DRM funkcionalnosti korporacije Microsoft usredsređene na medijski sadržaj biće objavljene preko PlayReady baze kodova, koja je nastavak WMDRM baze. Osim toga, proširena podrška za Windows Server 2003 je obustavljena 14. jula 2015. Pošto se WMDRM pokreće samo pomoću koda Windows Media Rights Manager (WMRM SDK) u Windows Server 2003 okruženju, Microsoft neće više pružati podršku za Windows Media Rights Manager (WMDRM), upravljati ugovorima o licenciranju za WMRM SDK, niti generisati certifikate DRM upisivanja počevši od 14. jula 2015.

Program za dodeljivane Windows Media logotipa

Ugovor o licenciranju Microsoft Windows Media i HDCD logotipa i njenih povezanih logotipa (na primer, PlaysForSure i HDCD) nisu više dostupni od 2009.

Više informacija potražite u Microsoft smernicama za logotipe i žigove na lokaciji Microsoft.com (pravni resursi \ opšta uputstva za žigove).

Komplet za prenos Windows Media protokola za umrežavanje

Iako je ovaj komplet za prenos obustavljen, tehničke specifikacije za Windows Media protokole za umrežavanje su besplatno dostupne u MSDN biblioteci otvorenih specifikacija. Prava za patente koja obuhvataju te specifikacije su posebno dostupna. Više informacija potražite na veb lokaciji otvorenih specifikacija.

DRM prenosnog uređaja (PDDRM)

PDDRM je prvobitno razvila korporacija Microsoft 1999. godine u sklopu verzije 1 upravljanja digitalnim pravima (Digital Rights Management, DRM) za program Windows Media. Objavom složenije i obuhvatnije tehnologije zaštite sadržaja korporacije Microsoft (na primer, PlayReady), PDDRM je postao zastarela tehnologija, a njegov izvorni kôd i dokumentacija više nisu dostupni.

Omogućavanje Windows Media DRM 10 tehnologije na proizvodima zasnovanim na operativnom sistemu Windows CE

Microsoft više ne nudi licenciranje za Windows Media DRM 10 za Windows CE ili Windows Embedded proizvode. Proverite sa ugrađenim predstavnikom prodaje koje su to opcije trenutno dostupne za korišćenje PlayReady baze na trenutnim Microsoft platformama.

Licenciranje Windows Media DRM tehnologije za uređaje

Počev od 19. juna 2009, Microsoft je izvršio promene u načinu licenciranja Windows Media DRM (WMDRM) tehnologije za uređaje. Ove promene obezbeđuju proizvođačima uređaja isplativu tehnologiju za današnje uređaje, a ujedno olakšavaju buduće korišćenje potpunijeg skupa DRM funkcija i druga poboljšanja preko PlayReady baze kodova. Više informacija potražite na veb lokaciji PlayReady baze.

Svojstva

ID članka: 11528 - Poslednji pregled: 31.05.2016. - Verzija: 1

Windows Media Player

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)