Dodatni uslovi licenciranja za softver Internet Explorer 10

Pogledajte dolenavedene uslove licenciranja koji se primenjuju na vašu verziju softvera.

Na Internet Explorer 10 za Windows 8 i Windows RT primenjuju se ovi dodatni uslovi licenciranja za Microsoft softver:

Korporacija Microsoft (ili, u zavisnosti od toga gde živite, jedna od njenih filijala) daje vam licencu za ovaj dodatak. Ako imate licencu za korišćenje softvera Windows 8, Windows RT ili Windows Server 2012 (na koji se ovaj dodatak primenjuje) (u daljem tekstu „softver“), možete da koristite ovaj dodatak. Kopiju ovog dodatka možete koristiti sa svakom ispravno licenciranom kopijom softvera. Ne smete da koristite dodatak ako nemate licencu za softver. Uslovi licenciranja za softver primenjuju se na korišćenje ovog dodatka.

Na Internet Explorer 10 za Windows 7 servisni paket 1 i Windows Server 2008 R2 servisni paket 1 primenjuju se ovi dodatni uslovi licenciranja:

Korporacija Microsoft (ili, u zavisnosti od toga gde živite, jedna od njenih filijala) daje vam licencu za ovaj dodatak. Ako imate licencu za korišćenje softvera Windows 7 servisni paket 1 i Windows Server 2008 R2 servisni paket 1 (na koji se ovaj dodatak primenjuje) (u daljem tekstu „softver“), možete da koristite ovaj dodatak. Ne smete da ga koristite ako nemate licencu za softver. Ovaj dodatak možete koristiti sa svakom ispravno licenciranom kopijom softvera.

Sledeći uslovi licenciranja opisuju dodatne uslove korišćenja ovog dodatka. Ovi uslovi i uslovi licenciranja za softver primenjuju se na vaše korišćenje dodatka. U slučaju neusaglašenosti primenjuju se ovi uslovi licenciranja za dodatak.

Korišćenjem ovog dodatka, prihvatate ove uslove. Ako ih ne prihvatate, nemojte da koristite ovaj dodatak.

INTERNET USLUGE. Microsoft uz softver obezbeđuje internet usluge. Microsoft može u bilo kom trenutku da ih promeni ili otkaže.

Pristanak na internet usluge. Funkcije softvera opisane u nastavku i u izjavi o privatnosti za Internet Explorer 10 povezuju se sa računarskim sistemima korporacije Microsoft ili dobavljača usluga preko interneta. U nekim slučajevima nećete primiti posebno obaveštenje da je došlo do povezivanja. Ove funkcije možete da isključite ili da ih ne koristite. Za više informacija o ovim funkcijama pogledajte izjavu o privatnosti za Internet Explorer 10. Korišćenjem ove funkcije dajete pristanak na prenos ovih informacija. Microsoft ne koristi ove informacije za otkrivanje vašeg identiteta, niti za stupanje u kontakt sa vama.

  • Ispravke dobavljača pretrage. Nakon instalacije, softver će preuzeti ispravku podataka o dobavljačima pretrage na vaš računar. Ova ispravka nadograđuje vaše dobavljače najnovijim funkcijama, kao što su nove ikone ili predlozi za pretragu. Ovo je jednokratna ispravka, ali će softver pokušati da obavi ažuriranje nekoliko puta ako je ne preuzme uspešno.
Svojstva

ID članka: 11540 - Poslednji pregled: 22.06.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije