Korišćenje lupe za pregled stavki na ekranu

Windows 10

Lupa je alatka koja uveličava deo ekrana ili čitav ekran tako da možete jasnije da vidite reči i slike. Ova alatka sadrži nekoliko različitih postavki, tako da možete da je koristite na način koji vam najviše odgovora.

Otvaranje lupe

Da biste otvorili lupu na tastaturi, pritisnite taster sa Windows logotipom  i taster + (znak plus). Da biste je otvorili dodirom ili mišem, u Start meniju izaberite Postavke > Lakši pristup > Lupa, a zatim pomerite klizač ispod Lupe da biste je uključili.

Lupa se otvara u prikazu preko celog ekrana, osim ako ne promenite postavke.

Zatvaranje lupe

Da biste izašli iz lupe, pritisnite taster sa Windows logotipom  + taster Esc ili izaberite ikonu lupe  , a zatim kliknite na dugme Zatvori na traci sa alatkama lupe.

Promena prikaza lupe

Ako koristite miš, možete da koristite lupu u tri različita prikaza: preko celog ekrana, u vidu sočiva ili u usidrenom prikazu. Isprobajte ih sve da biste otkrili koji vam se prikaz najviše sviđa.

Čitav ekran je uvećan u prikazu preko celog ekrana. Verovatno nećete moći da vidite čitav ekran kada ga uvećate, ali ćete pomeranjem miša po ekranu moći da otkrijete sve delove. Ako imate ekran osetljiv na dodir, lupa će prikazati bele ivice oko ekrana. Prevucite prstom ili pomerajte miš duž ivica da biste se kretali po ekranu.

U prikazu sočiva, kada se krećete po ekranu imate utisak kao da posmatrate ekran kroz lupu.

Usidreni prikaz funkcioniše na radnoj površini. U ovom prikazu je lupa usidrena u delu ekrana. Dok se krećete po ekranu, delovi ekrana se prikazuju uvećano u oblasti gde je lupa usidrena, iako preostali deo ekrana ostaje nepromenjen.

Prilagođavanje lupe

Promenite način na koji lupa funkcioniše koristeći dugmad za zumiranje (

Zoom in button
 i
Zoom out button
) da biste uvećali ili smanjili ekran. Možete i da pritisnete taster sa Windows logotipom  i taster + (znak plus) ili taster sa Windows logotipom  i taster - (znak minus) da biste uvećali ili umanjili prikaz.

 1. Otvorite dugmad za opcije lupe
  Magnifier options button
  da biste promenili nivo zumiranja, boju ili fokus.
 2. Pritisnite taster sa Windows logotipom  i taster + (znak plus) da biste otvorili lupu.
 3. Na radnoj površini izaberite ikonu lupe , a zatim kliknite na dugme Opcije
  Magnifier options button
  .
 4. Uradite nešto od sledećeg:
  • Koristite klizač da biste izabrali korak zumiranja. Procenat koji ovde izaberete odrediće korak za koji lupa uvećava ekran kada pritisnete dugme za uvećanje
   Zoom in button
   .
  • Izaberite opciju Uključi inverziju boja da biste preokrenuli boje na ekranu. Ponekad kada preokrenete boje, tekst postane lakši za čitanje.
  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste odabrali način na koji se lupa fokusira. Lupu može da prati miš, mesto umetanja ili tastaturu.

Korišćenje lupe na ekranu osetljivom na dodir

Lupu možete da koristite na ekranu osetljivim na dodir za obavljanje različitih zadataka:

 • Da uvećavate i umanjujete dodirivanjem u uglovima ekrana.
 • Da se krećete po ekranu prevlačenjem duž ivica.
 • Da vidite gde se nalazite na ekranu dodirivanjem sa dva prsta na naspramnim ivicama.
 • Da napustite lupu dodirivanjem dugmeta Zatvori.

Windows 8.1

Lupa je korisna alatka koja uveličava deo ekrana ili čitav ekran tako da možete jasnije da vidite reči i slike. Ova alatka sadrži nekoliko različitih postavki, tako da možete da je koristite na način koji vam najviše odgovora.

Korišćenje lupe

Možete brzo da otvorite i zatvorite lupu, što je zgodno kada vam je potrebna, a kada vam nije potrebna, možete je lako skloniti da vam ne smeta.

Da biste otvorili lupu pomoću tastature

 1. Pritisnite taster sa Windows logotipom  + „+“ (znak plus).

 2. Lupa će se otvoriti u prikazu preko celog ekrana, osim ako ne promenite postavke.

Da biste otvorili lupu pomoću dodira ili miša

 1. Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim i stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite Lakši pristup, dodirnite ili izaberite Lupa, a zatim pomerite klizač u okviru odeljka Lupa da biste je uključili.

 3. Lupa će se otvoriti u prikazu preko celog ekrana, osim ako ne promenite postavke.

Da biste zatvorili lupu

Da biste brzo napustili lupu, pritisnite taster sa Windows logotipom  + Esc. Takođe možete da dodirnete ikonu lupe ili kliknete na nju, a zatim dodirnete dugme Zatvori na traci sa alatkama lupe ili kliknete na njega.

Promena prikaza lupe

Ako koristite miš, možete da koristite lupu u nekoliko načina, u zavisnosti od toga kako želite da radi: preko celog ekrana, u vidu sočiva ili u usidrenom prikazu. Isprobajte ih sve da biste otkrili koji vam se prikaz najviše sviđa.

 • Preko celog ekrana. U ovom prikazu je uvećan čitav ekran. Verovatno nećete moći da vidite čitav ekran kada ga uvećate, ali ćete pomeranjem po ekranu moći da otkrijete sve delove. Ako imate ekran osetljiv na dodir, lupa će prikazati bele ivice oko ekrana. Prevucite prstom ili pomerajte miš duž ivica da biste se kretali po ekranu.
 • Sočivo. Kada se krećete po ekranu u ovom prikazu, imate utisak kao da posmatrate ekran kroz lupu.
 • Usidreni. Usidreni prikaz radi na Windows radnoj površini. U ovom prikazu je lupa usidrena u delu ekrana. Dok se krećete po ekranu, delovi ekrana se prikazuju uvećano u oblasti gde je lupa usidrena, iako preostali deo ekrana ostaje nepromenjen.

Prilagođavanje lupe

Možete da promenite način na koji lupa funkcioniše. Na primer, možete da koristite dugmad za zumiranje (

Zoom in button
 i 
Zoom out button
) da biste promenili stepen uvećavanja ekrana pomoću lupe. Još jedan brzi način da uvećate i umanjite ekran je da pritisnete Windows  + plus i Windows  + minus. Takođe možete da otvorite dugme za opcije lupe
Magnifier options button
 da biste promenili lupu.

 1. Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin lupa, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Lupa.

 3. Na Windows radnoj površini kliknite na ikonu lupe .

 4. Kliknite na dugme Opcije

  Magnifier options button
  .

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Koristite klizač da biste izabrali korak zumiranja. Procenat koji ovde izaberete odrediće korak za koji lupa uvećava ekran kada pritisnete dugme za uvećanje

   Zoom in button
   .

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi inverziju boja da biste preokrenuli boje na ekranu. Ponekad preokretanjem boja tekst postane lakši za čitanje.

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste odabrali način na koji se lupa fokusira. Lupu može da prati miš, mesto umetanja ili tastaturu.

Korišćenje lupe sa dodirom

Možete da koristite lupu sa ekranom osetljivim na dodir za obavljanje različitih zadataka:

 • Da uvećavate i umanjujete dodirivanjem u uglovima ekrana.

 • Da se krećete po ekranu prevlačenjem duž ivica.

 • Da napustite lupu dodirivanjem dugmeta „X“.

 • Da vidite gde se nalazite na ekranu dodirivanjem sa dva prsta na naspramnim ivicama.

Windows 7

Lupa uvećava različite delova ekrana i predstavlja deo Centra za lakše korišćenje ekrana. Da biste je brzo otvorili, U Start meniju otkucajte Lupa.

Takođe možete da promenite rezoluciju ekrana, koji prilagođava jasnoću, veličinu i količinu stvari koje bi stale na monitoru računara. Da biste saznali više o podešavanju rezolucije ekrana, pogledajte članak Dobijanje najboljeg prikaza na monitoru.

Postoje tri režima lupe:

 • Režima celog ekrana. Čitav ekran je uvećan u režimu celog ekrana. U zavisnosti od veličine ekrana i nivoa zumiranja koji odaberete, možda nećete moći odjednom da vidite ceo ekrana.

 • Režim sočiva. U režimu sočiva uvećava se oblast oko pokazivača miša. Kada pomerite pokazivač miša, pomera se i deo ekrana koji je uvećan.

 • Usidreni režim. U usidrenom režimu je uvećan samo deo ekrana, dok je ostatak radne površine nepromenjen. Možete da kontrolišete koji deo ekrana će biti uvećan.


Da biste uvećali stavke na ekranu

 1. Otvorite lupu tako što ćete kliknuti na taster Start

  Slika dugmeta „Start“
  , izabrati stavke Svi programi, Pribor, Lakši pristup, a zatim izabrati stavku Lupa.

 2. U meniju Prikazi izaberite režim koji želite da koristite.

 3. Pomerite pokazivač do dela ekrana koji želite da uvećate.

 

Da biste odabrali gde će se lupa fokusirati
Da biste promenili nivo zumiranja
Da biste podesili stepen
Da biste podesili veličinu sočiva
Da biste uključili inverziju boja
Da biste prikazali traku sa alatkama lupe


Svojstva

ID članka: 11542 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije