Preimenovanje ličnog naloga

Ako nakon prijavljivanja vidite ekran sa natpisom „Koji nalog želite da koristite?“, to znači da imate dva naloga kod korporacije Microsoft koji koriste istu adresu e-pošte:

 • „Poslovni ili školski“ nalog, koji je najverovatnije kreiralo IT odeljenje u vašoj organizaciji
 • „Lični“ nalog, koji ste najverovatnije sami kreirali Upit na ekranu za izbor naloga koji zelite da koristite
 

Ako vas ovaj upit zamara, možete da preimenujete lični nalog, što znači da ćete koristiti drugu adresu e-pošte za prijavljivanje u taj nalog. Time menjate način na koji se prijavljujete u nalog, a to uopšte neće uticati na podatke koji su povezani sa njim.

Ako preimenujete svoj lični Microsoft nalog, time možete da pojednostavite svoje interakcije sa Microsoft aplikacijama, proizvodima i uslugama, jer ćete odvojiti poslovne aktivnosti od ličnih. Međutim, ne možete da poništite ovaj postupak. U nekim scenarijima, preimenovanje ličnog naloga vam možda neće koristiti.


Da biste preimenovali lični Microsoft nalog, sledite ove korake:

 1. Prijavite se na stranici „Vaše informacije“ koja pripada Microsoft nalogu.
 2. Izaberite opciju Upravljaj adresom e-pošte ili brojem telefona za prijavljivanje.
 3. Potražite je u odeljku Pseudonimi naloga.
  • Ako tamo već imate navedenu ličnu adresu e-pošte, možete da preskočite ovaj korak.
  • Ako je navedena samo vaša poslovna ili školska adresa e-pošte, unesite svoju ličnu adresu e-pošte ili nabavite novu od korporacije Microsoft i izaberite stavku Dodaj pseudonim.
 4. Ako pored vaše lične adresa e-pošte ne postoji oznaka (primarni pseudonim), izaberite opciju Postavi za primarno da biste je postavili za primarni pseudonim.
 5. Izaberite opciju Ukloni pored poslovne adrese e-pošte da biste je uklonili iz svog naloga.

Ubuduće ćete se prijavljivati u lični Microsoft nalog koristeći ličnu adresu e-pošte. Možda ćete morati da se ponovo prijavite u neke aplikacije i Windows uređaje.

Svojstva

ID članka: 11545 - Poslednji pregled: 04.01.2017. - Verzija: 2

Povratne informacije