NFC na Windows Phone telefonu

NFC je engleska skraćenica za blisku komunikaciju, tehnologiju koja omogućava bežičnu komunikaciju između dva uređaja kada se nađu u međusobnoj blizini.

Sharing via NFC on Windows Phone

Prislonite jedan telefon na drugi da biste obavili deljenje putem NFC-a

U nastavku su dati pojedini načini za korišćenje NFC tehnologije na Windows Phone uređaju:

 • Deljenje fotografija i drugih stavki prislanjanjem telefona. Telefonom dodirnite drugi uređaj koji podržava NFC da biste brzo delili fotografije, kontakte, veb adrese i drugo   
 • Uparivanje sa drugim uređajem prislanjanjem telefona. Prislonite telefon na uređaje koji podržava NFC (na primer, par zvučnika ili slušalica) da biste ih uparili sa telefonom i komunicirali sa njima preko Bluetooth veze.
 • Prijem informacija prislanjanjem telefona na oznaku. Prislonite telefon na NFC oznaku (na primer, na poster ili vizit-kartu) da biste otvorili veb lokaciju ili aplikaciju.
 • Plaćanje i obavljanje drugih transakcija prislanjanjem telefona. Ako vaš telefon i mobilni operater to podržavaju, možete da podesite kreditne ili debitne kartice za plaćanja u prodavnicama koje nude ovu uslugu.

Uključivanje NFC-a

 1. U listi aplikacija, dodirnite Podešavanja 

  Settings Icon
  .

 2. Dodirnite NFC 

  More Icon
  , a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Uključite Prislonite i delite 
   Toggle On Icon
   da biste omogućili deljenje i uparivanje putem NFC tehnologije.
  • Uključite Plaćanje prislanjanjem telefona 
   Toggle On Icon
   da biste omogućili transakcije putem NFC tehnologije ukoliko ih vaš telefon podržava.

  

Svojstva

ID članka: 11557 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 5

Povratne informacije