Korišćenje režima vožnje

Nalazite se usred vožnje a imate želju da vidite one smešne slike koje vam je poslao prijatelj? Režim vožnje na Windows Phone telefonu može da spreči telefon da vam skreće pažnju dok vozite. Uključite ovu funkciju da biste ograničili obaveštenja na zaključanom ekranu, uključujući tekstualne poruke, pozive i upozorenja brzog statusa, sve dok se bezbedno ne parkirate. Možete čak da šaljete automatske odgovore kada neko pokušava da vas kontaktira i tako mu stavite do znanja zašto ne možete da mu odgovorite.

Driving mode screen on Windows Phone

Da biste podesili režim vožnje:

Za to vam je neophodan Bluetooth uređaj (kao što je hendsfri komplet za kola ili slušalice sa mikrofonom) koji je uparen sa vašim telefonom. Kada podesite uređaj, režim vožnje će se automatski uključiti svaki put kada se telefon poveže sa njim.

 1. Ako još uvek niste uparili Bluetooth uređaj sa telefonom, na listi aplikacija dodirnite Podešavanja 

  Settings Icon
  i Bluetooth, a zatim uparite uređaj sa telefonom.

 2. Kada uparite uređaj, vratite se na listu aplikacija i dodirnite Podešavanja 

  Settings Icon
   > Režim vožnje.

 3. Dodirnite Dalje, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste preusmerili dolazne pozive na govornu poštu, uključite Zanemarivanje poziva 
   Toggle On Icon
   .
  • Da biste isključili obaveštenja o SMS-u, uključite Zanemarivanje SMS-ova 
   Toggle On Icon
   .
 4. Dodirnite Dalje, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Za automatsko slanje tekstualnog odgovora na pozive uključite Odgovaranje porukom na pozive 
   Toggle On Icon
   .
  • Za automatsko slanje tekstualnog odgovora na SMS-ove uključite Odgovaranje porukom na SMS 
   Toggle On Icon
   .
  • Da biste prilagodili odgovor, otkucajte poruku koju biste želeli da sadrže vaši tekstualni odgovori, a zatim dodirnite Dalje.
 5. Da biste podesili Bluetooth uređaj za režim vožnje, dodirnite ime uređaja na listi. Kada podesite uređaj, režim vožnje se automatski pokreće svaki put kada se telefon poveže sa tim uređajem.

 6. Dodirnite Dalje, a zatim i Završi da biste dovršili podešavanje režima vožnje.

Korišćenje Režima vožnje

Da biste pokrenuli režim vožnje, povežite bilo koji Bluetooth uređaj koji ste podesili za ovu funkciju. Ako je ekran isključen, nije potrebno ništa da uradite jer će telefon automatski uključiti režim vožnje.

Ako je ekran uključen, dodirnite Da kada se prikaže ekran Da li da pokrenem režim vožnje?. Ako ne želite da uključite režim vožnje, dodirnite Ne.

Isključivanje režima vožnje

Možete da isključite režim vožnje samo jednokratno, za određeni Bluetooth uređaj ili u potpunosti.

 1. U listi aplikacija dodirnite Podešavanja 

  Settings Icon
   > Režim vožnje.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste isključili režim vožnje samo jednokratno, isključite Status 
   Toggle Off Icon
   . Režim će biti isključen sve dok sledeći put ne povežete Bluetooth uređaj podešen za režim vožnje.
  • Da biste isključili režim vožnje za određeni Bluetooth uređaj, dodirnite Dodaj uređaje, a zatim dodirnite ime Bluetooth uređaja. Uređaj će se i dalje prikazivati na listi i biće dostupan za povezivanje sa telefonom, međutim, tekst Odmah će pokrenuti režim vožnje neće se više prikazivati ispod imena uređaja. Ako kasnije želite ponovo da uključite dati režim, ponovo dodirnite taj Bluetooth uređaj.
  • Kada više ne vidite Odmah će pokrenuti režim vožnje ispod Bluetooth uređaja na listi, znači da je režim vožnje u potpunosti onemogućen.


Svojstva

ID članka: 11575 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 8

Povratne informacije