Iskorišćeni skladišni prostor na Windows Phone telefonu vam omogućava da radite mnoge zabavne stvari. Svaka aplikacija koju instalirate, fotografija koju snimite i numera koju preuzmete iz usluge Xbox Music zauzima neki delić prostora. Ako ispunite skladište na telefonu, potrebno je da oslobodite prostor da biste mogli da dodajete nove stvari i preduzimate druge važne korake, kao što je instalacija ažuriranja za softver na telefonu.

Saveti u nastavku vam mogu pomoći da sačuvate dovoljno slobodnog prostora. Ako već nemate dovoljno prostora, videćete kako možete da ga oslobodite za željene stvari.

Provera preostalog skladišnog prostora

Krećemo od samog početka. Najpre proverite koliko prostora imate. Ako vam ostane još vrlo malo slobodnog prostora, telefon će vas obavestiti o tome, ali uvek možete i sami da proverite koliko prostora imate. To možete da vidite na samom telefonu, a možete da koristite i praktičnu Windows Phone aplikaciju za Windows 8 za drugačiji prikaz.

Ako vaš telefon ima SD karticu, možete da vidite preostali skladišni prostor i u internom skladištu telefona i na SD kartici.

Provera skladišnog prostora na telefonu

 1. Na listi aplikacija dodirnite Savetnik za skladište 

  Storage Sense Icon
  .

 2. Dodirnite traku Telefon ili traku SD kartica. Videćete analizu iskorišćenog skladišnog prostora po kategorijama, kao i količinu preostalog slobodnog prostora.

 3. Dodirnite bilo koju kategoriju da biste videli više detalja, pronađite gde možete na telefonu da upravljate tim datotekama ili obrišite privremene datoteke. Ako imate Windows Phone 8.1, Savetnik za skladište vam omogućava da primenite dodatne radnje kojima ćete osloboditi prostor, pa tako možete da premestite aplikacije na SD karticu (ako je imate), deinstalirate aplikacije ili izbrišete preuzete datoteke.

Storage Sense categories

U nastavku je navedena lista kategorija koje možete da vidite u Savetniku za skladište i radnji koje možete da primenite kako biste upravljali ovim kategorijama (dodirnite kategoriju da biste pristupili ovim radnjama):

 • Aplikacije + igre. Instalirane aplikacije i igre, navedene od najveće do najmanje. Dodirnite neku aplikaciju ili dodirnite Izaberi 
  Mulitselect Icon
  da biste prebacili neke aplikacije na SD karticu ili sa nje (ako je imate).
 • Muzika. Muzika iz usluge Xbox Music ili sa računara. Dodirnite Upravljaj da biste prešli u aplikaciju Muzika 
  Music Icon
  .
 • Video zapisi. Video zapisi iz usluge Xbox Video. Dodirnite Upravljaj da biste prešli u aplikaciju Video 
  Video Icon
  .
 • Podkastovi. Podkastovi koje ste preuzeli u okviru aplikacije Podkastovi ili prebacili sa računara. Dodirnite Upravljaj da biste prešli u aplikaciju Podkastovi 
  Podcasts Icon
  .
 • Fotografije. Fotografije i video zapisi koje ste snimili kamerom telefona ili prebacili sa računara. Dodirnite Upravljaj da biste prešli u aplikaciju Fotografije 
  Pictures Icon
  . Da biste izbrisali nesačuvane rafalne fotografije, dodirnite Izbriši rafalne fotografije.
 • E-pošta + poruke. E-pošta i tekstualne poruke, uključujući priloge. Dodirnite Upravljaj nalozima da biste prešli u podešavanja za e-poštu + nalog. Dodirnite Upravljaj porukama da biste prešli u Poruke 
  Messaging Icon
  .
 • Dokumenti. Microsoft Office datoteke. Dodirnite Upravljaj da biste prešli u čvorište Office.
 • Preuzimanja. Datoteke koje ste preuzeli u programu Internet Explorer. Da biste ih izbrisali, dodirnite Izbriši.
 • Mape. Preuzete mape i istorija pretrage mapa. Dodirnite Upravljaj da biste prešli u podešavanja za Mape.
 • Sistem. Datoteke bez kojih telefon ne može da radi.
 • Privremene datoteke. Datoteke kreirane i izbrisane u toku normalnog korišćenja, uključujući istoriju, kolačiće i privremeno skladište programa Internet Explorer. Da biste izbrisali nesačuvane privremene datoteke, dodirnite Izbriši. Dodirnite Podešavanja za Internet Explorer da biste prešli u podešavanja pregledača.
 • Ostalo. Datoteke koje ne pripadaju nijednoj navedenoj kategoriji i tipovi datoteke koje telefon ne prepoznaje  

Provera skladišnog prostora pomoću Windows Phone aplikacije

 1. Otvorite Windows Phone aplikaciju na Windows 8 računaru. (Ako prvi put koristite Windows Phone aplikaciju, kliknite na dugme Prvi koraci.)

 2. U odeljku Sadržaj na telefonu prikažite donju traku da biste proverili količinu iskorišćenog i slobodnog prostora na telefonu i SD kartici (ako ste je instalirali).

 3. Da biste videli analizu iskorišćenog prostora po kategorijama, kliknite na tu traku.

Check storage with the Windows Phone 8 using the Windows Phone app

Tu možete bolje da pogledate šta zauzima prostor, pa ćete znati i šta najpre da očistite.

Brisanje nekih datoteka ili pravljenje njihovih rezervnih kopija

I tako, proverili ste koliko još slobodnog prostora imate na telefonu i shvatili ste da nije ostalo ništa zato što ste snimili svog psa kako se igra sa vašim detetom. Naravno, ne želite da izbrišete ove uspomene jer ćete ih tako izgubiti. Nema problema. Postoji mnoštvo drugih opcija za pravljenje rezervne kopije datoteka, tako da možete da zadržite samo najdraže, a ostale možete da izbrišete.

Korišćenje SD kartice

Ako na telefonu imate slot za memorijsku SD karticu, možete da proširite skladišni prostor telefona da ne biste morali da brišete stvari. Sve nove fotografije, pesme, video zapise i još mnogo toga takođe možete da skladištite direktno na SD karticu.

Ako ste instalirali SD karticu na telefonu sa operativnim sistemom Windows Phone 8.1, možete lako da premestite aplikacije i igre na SD karticu u samom Savetniku za skladište. Na listi aplikacija izaberite Savetnik za skladište 

Storage Sense Icon
 > Telefon > Aplikacije+igre, a zatim dodirnite bilo koju aplikaciju koju želite da premestite na SD karticu Dodirnite Premesti na SD karticu da biste premestili aplikaciju i njene podatke.

Takođe, više aplikacija i igara mogu odjednom da se deinstaliraju ili premeste na SD karticu. Izaberite Savetnik za skladište 

Storage Sense Icon
 > Telefon > Aplikacije+igre, dodirnite Izaberi 
Mulitselect Icon
, a zatim izaberite polja za potvrdu pored svake aplikacije koju želite da deinstalirate ili premestite.

Međutim, nemaju svi Windows Phone telefoni proširivo skladište, tako da je za vas možda najsigurnije da premestite datoteke u oblak ili na računar i tako napravite rezervnu kopiju sadržaja.

Čuvanje datoteka u usluzi OneDrive

Rezervne kopije nekih datoteka možete da napravite direktno sa telefona i to tako što ćete ih sačuvati u usluzi OneDrive. Nakon toga ih samo izbrišite sa telefona da biste oslobodili prostor na njemu. Možete čak da preuzmete OneDrive aplikaciju i da direktno na telefonu prikazujete datoteke koje ste sačuvali u usluzi OneDrive i upravljate njima.

Ako je reč o fotografijama i video zapisima, možete automatski da ih sačuvate u oblaku čim ih snimite, a možete i da ih ručno otpremite iz čvorišta Fotografije kad god želite. Takođe, možete da sačuvate Office datoteke u OneDrive iz čvorišta Office.

Sinhronizacija sa računarom

Rezervnu kopiju datoteka možete da napravite tako što ćete ih sinhronizovati sa računarom pomoću Windows Phone aplikacija. Kada premestite ili sinhronizujete datoteke čije rezervne kopije želite da napravite, možete da ih izbrišete sa telefona.

Brisanje pojedinih stavki

Uvek vam preostaje mogućnost da izbrišete sve ono što više ne koristite kako biste oslobodili prostor. S lakoćom možete da izbrišete aplikacije, fotografije, video zapise, muziku i podkastove sa samog telefona.

Slede neki saveti uz koje možete da oslobodite još koji megabajt na Windows Phone telefonu:

 • Izbrišite preuzete mape koje ne koristite i obrišite prethodne pretrage mapa sa telefona. (Izaberite Savetnik za skladište 
  Storage Sense Icon
  i dodirnite Mape > Upravljaj.)
 • Izbrišite stare Office dokumente iz čvorišta Office. (Izaberite Savetnik za skladište 
  Storage Sense Icon
  i dodirnite Dokumenti > Upravljaj.)
 • Izbrišite istoriju pregledanja, privremene datoteke i kolačiće u programu Internet Explorer. (Izaberite Savetnik za skladište 
  Storage Sense Icon
  i dodirnite Privremene datoteke > Podešavanja za Internet Explorer, a zatim i Izbriši istoriju.)
 • Upravljajte skladištem datoteka veb lokacije u programu Internet Explorer. (Izaberite Savetnik za skladište 
  Storage Sense Icon
  i dodirnite Privremene datoteke > Podešavanja za Internet Explorer > Napredna podešavanja > Upravljaj skladištenjem.)
 • Izbrišite istoriju pretrage, uključujući pretrage u uslugama Bing vizuelno prepoznavanje i Bing muzika, kao i preostalu istoriju u Bing pretrazi. Pritisnite taster za pretragu 
  Search Icon
  , a zatim dodirnite Još 
  More Icon
   > Podešavanja > Izbriši istoriju. (Ako je Cortana uključena, izbrišite istoriju pretrage tako što ćete otvoriti aplikaciju Cortana > Cortana's Notebook (funkcija Notebook u aplikaciji Cortana) 
  Notebook Icon
  > Settings (Podešavanja) Search settings (Podešavanja pretrage), a zatim dodirnite Delete history (Izbriši istoriju).)
 • Izbrišite ostale privremene datoteke sa telefona, poput istorije pregledanja i kolačića. (Izaberite Savetnik za skladište 
  Storage Sense Icon
  i dodirnite Privremene datoteke i Izbriši.)
Svojstva

ID članka: 11577 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 8

Povratne informacije