Ugovor o licenciranju Windows Media komponenti

Interesuje me:

Razvijanje primene serija kodeka Windows Media Audio ili Windows Media Video na platformama koje ne pripadaju operativnom sistemu Windows.

Da biste pribavili izvorni kôd za Windows Media Audio i Video kodeke (pregledajte tehničke detalje ovde) i da biste razvili i distribuirali privremene proizvode, morate da primenite sledeći ugovor. Privremeni proizvodi su proizvodi na kojima su omogućene Windows Media komponente, a koji nisu spremni tako da može korisnik njima da se služi (na primer, integrisana kola).

Kada primenite ovaj ugovor, možete da primate:

  • Čitače za Advanced Systems Format (ASF)
  • Windows Media Audio 9 dekoder za kodeke WMA 9 serije: standardne, bez gubitaka i za video zapise, kao i za WMA 10 Professional kodek
  • Windows Media Video 9 dekoder za sve profile i nivoe
  • ASF pisac
  • Windows Media Audio 9 uređaj za kodiranje za kodeke WMA 9 serije: standardne, bez gubitaka i za video zapise, kao i za WMA 10 Professional kodek
  • Windows Media Video 9 uređaj za kodiranje za sve profile i nivoe

Prava na distribuciju:

  • Licence privremenih proizvoda su ovlašćene za isporuku primena Windows Media komponenti na licence ugovora o konačnom proizvodu Windows Media komponenti.

Proces licenciranja: pregledajte ove korake.

Distribuiranje uređaja ili softvera koji sadrži Windows Media Audio ili Windows Media Video

Da biste pribavili primene koda objekta za Windows Media Audio i Video kodeke (pregledajte tehničke detalje ovde) i distribuirali ove primene na osnovu naknada u Konačne proizvode spremne za korisnika, potrebno je da primenite sledeći ugovor. Konačni proizvodi mogu biti aplikacije ili hardverski uređaji koji ne rade pod operativnim sistemom Windows.

Prava na distribuciju:

  • Kao proizvođač potrošačke elektronike ili prodavac hardvera, možete da distribuirate proizvode zasnovane na programu Windows Media kao što su prenosivi audio i video plejeri, set-top box dekoderi i mobilni uređaji sa audio i video mogućnostima za korisnike.

Proces licenciranja: pregledajte ove korake.

Pregledanje veb stranica sa sticaocima licenci za Windows Media komponente

Primena VC-1 licence portfolija patenata

Kao što možda znate, WMV-9 korporacije Microsoft usaglašen je sa VC-1 standardom. Na taj način svaka kompanija koja primenjuje WMV-9 proizvode ili sadržaj treba bi razmotri prednosti primene VC-1 licence portfolija patenata. VC-1 licenca portfolija patenata, što je metod kojem Microsoft daje prednost za licenciranje patenata u ovoj tehnologiji, dodeljuje licencu VC-1 osnovnim patentima različitih kompanija (uključujući Microsoft) i stoga pruža dodatno pokriće i vrednost za WMV-9 primenoce.

VC-1 portofolio patenata je licenciran preko organizacije MPEG-LA, a detalje o procesu zahtevanja te licence možete da pronađete na MPEG-LA lokaciji.

Napomena: Distribucija konačnog proizvoda koja sadrži primene WMV kodeka podrazumeva naknade, iako su te naknade značajno snižene za VC-1 grupu licenci.

Svojstva

ID članka: 11594 - Poslednji pregled: 31.05.2016. - Verzija: 1

Windows Media Player

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)