Funkcije pristupačnosti za veb lokaciju Microsoft naloga

Da bi veb lokacija Microsoft naloga bila pristupačnija osobama sa umanjenim sposobnostima, kreirali smo tasterske prečice, prikaze sa visokom kontrastom i fakture koje su dostupne u vidu PDF datoteka.

Tasterske prečice


Da biste uradili sledećeUpotrebite ovu tastersku prečicu
Osvežite trenutni prikaz.F5
Izaberite polje za potvrdu ili opozovite njegov izbor.RAZMAKNICA
Izaberite sledeću stavku.TAB
Izaberite prethodnu stavku.SHIFT+TAB
Obavite radnju za izabranu stavku.ENTER
U okviru prikaza se pomerajte kroz listu stavki.Tasteri sa strelicama
U okviru prikaza se pomerajte kroz više stranica.PAGE UP ili PAGE DOWN
U okviru prikaza se pomerajte do prve ili poslednje stavke na trenutnoj stranici.HOME ili END
U okviru prikaza se pomerajte do prve ili poslednje stavke na listi.CTRL+HOME ili CTRL+END
Otvorite dijalog „Internet opcije“ u pregledaču Internet Explorer u kom možete da promenite postavke pristupačnosti.ALT+T, a zatim pritisnite O

Prikaz stranica u visokom kontrastu

Ako koristite Microsoft Internet Explorer, pratite ove korake:

 1. U pregledaču Internet Explorer, u meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 2. Na kartici Opšte postavke kliknite na Pristupačnost.
 3. Izaberite polja za potvrdu Zanemari boje navedene na veb stranicama, Zanemari stilove fontova navedene na veb stranicama i Zanemari veličine fontova navedene na veb stranicama, a zatim kliknite na dugme U redu.

Da biste dobili prikaze u visokom kontrastu u nekom drugom veb pregledaču, pogledajte pomoć za taj pregledač. Većina operativnih sistema, uključujući one koje je izradila kompanija Microsoft, takođe ima postavke za režim visokog kontrasta. Više informacija potražite u dokumentaciji pomoći za operativni sistem koji koristite.

Fakture dostupne u vidu PDF datoteka

Ovaj postupak važi za Windows 8 ili novije verzije, Adobe Acrobat Reader XI i NVDA 2013.1 ili novije verzije. Možda će raditi sa starijim verzijama, ali to nije testirano.

 1. Uverite se da je NVDA pokrenut.
 2. Pokrenite Adobe Acrobat i otvorite željenu PDF datoteku.
 3. Dijalog „Čitanje dokumenta bez oznaka“ će se pojaviti ako je NVDA pokrenut.
 4. Dijalog sadrži sledeće stavke:
  • Poruku koja opisuje proces označavanja.
  • Kombinovani okvir sa oznakom „Redosled čitanja:“ koji sadrži tri izbora:
   • Izvedi redosled čitanja iz dokumenta (preporučeno)
   • Redosled čitanja s leva nadesno, od vrha ka dnu 
   • Koristi redosled čitanja .raw protoka za štampanje
Koristite tastere Alt+R da biste premestili fokus na kombinovani okvir.
  • Dva radio dugmeta:
   • Pročitaj ceo dokument
   • Pročitaj samo trenutno vidljive stranice
Preporučujemo da koristite tastere Alt+D da biste odabrali opciju „Pročitaj ceo dokument“. Ili, možete koristiti tastere Alt+P da biste odabrali opciju „Pročitaj samo trenutno vidljive stranice“.
  • Polje za potvrdu sa oznakom „Uvek koristi postavke iz željenih opcija čitanja (Ubuduće ne prikazuj ovaj dijalog)“. Koristite tastere Alt+A da biste potvrdili izbor u polju „Uvek koristi“.
  • Dugme „Start“. Koristite tastere Alt+S ili taster Enter da biste pritisnuli dugme „Start“.
  • Dugme „Otkaži“. Koristite tastere Alt+C da biste pritisnuli dugme „Otkaži“.

Acrobat će dodati oznake u dokument i opisati napredak. Kada završi, komande za čitanje čitača NVDA (uključujući komande režima pregledanja) omogućiće vam da čitate tekst, tabele i hiperveze u dokumentu. Koristite taster Tab i kombinaciju tastera Shift+Tab da biste se pomerali između hiperveza.

Gde mogu da saznam više?

Da biste saznali više o programu Acrobat i pristupačnosti, pogledajte http://www.adobe.com/accessibility/products/reader.html.

Da biste saznali više o čitaču NVDA, pogledajte http://www.nvaccess.org/.

Svojstva

ID članka: 11685 - Poslednji pregled: 22.06.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije