Pravljenje rezervne kopije sadržaja

Kada se prijavite na Windows Phone 8.1 koristeći Microsoft nalog, možete da uključite uslugu koja omogućava automatsko čuvanje važnog sadržaja u oblaku tako da, ako se nešto dogodi sa telefonom, imate rezervnu kopiju sadržaja.

Možete da odaberete kako će telefon rezervno kopirati vaše aplikacije, podešavanja, tekstualne poruke, fotografije i video zapise. Na listi aplikacija samo dođite do stavke Postavke 

Settings Icon
> Rezervna kopija.

Rezervna kopija aplikacija i sadržaja

Jedna od najtežih stvari kada izgubite telefon i počnete da koristite novi ili kada nadogradite softver telefona je da podesite naloge, aplikacije i podešavanja onako kako želite. Da biste se što pre navikli na novi telefon, možete da kreirate rezervne kopije za razne vrste sadržaja, kao što su:

 • aplikacije koje ste instalirali na telefonu, zajedno sa rekordima i svim što je obavljeno u odgovarajućim aplikacijama;
 • lozinke za naloge;
 • istorija poziva;
 • raspored i boja teme početnog ekrana;
 • nalozi koje ste podesili na telefonu;
 • omiljene lokacije u programu Internet Explorer;
 • prilagođene reči koje ste dodali u rečnik u telefonu;
 • razna podešavanja na telefonu, uključujući fotografije, poruke, e-poštu i naloge, zaključani ekran i željene postavke za govorne komande.

Uključivanje rezervnog kopiranja aplikacija i podešavanja

 1. Na listi aplikacija dodirnite stavku Postavke 
  Settings Icon
  > Rezervna kopija.
 2. Dodirnite Aplikacije + postavke.
 3. Da biste napravili rezervnu kopiju postavki, uključite opciju Rezervna kopija postavki 
  Toggle On Icon
  . Da biste napravili rezervnu kopiju aplikacija, proverite da li je uključen preklopnik Rezervna kopija postavki, a zatim uključite opciju Rezervna kopija aplikacija 
  Toggle On Icon
  .

Rezervna kopija tekstualna poruka

Automatski napravite rezervnu kopiju SMS i MMS poruka u oblaku. Tako da, ako nabavite nov Windows Phone ili resetujete sadašnji, možete da vratite svoje konverzacije prilikom podešavanja telefona.

Uključivanje rezervnog kopiranja tekstualnih poruka

 1. Na listi aplikacija dodirnite stavku Postavke 
  Settings Icon
  > Rezervna kopija.
 2. Dodirnite Tekstualne poruke, a zatim uključite 
  Toggle On Icon
  ili isključite 
  Toggle Off Icon
  preklopnik Rezervna kopija tekstualnih poruka.

Rezervna kopija fotografija i video zapisa

Automatski otpremite fotografije i video zapise u uslugu OneDrive i kasnije im pristupite sa bilo kog računara ili uređaja koji je povezan na internet. (To može dovesti do troškova u okviru tarifnog plana.)

Uključivanje automatskog otpremanja

 1. Na listi aplikacija dodirnite stavku Postavke 
  Settings Icon
  > Rezervna kopija.
 2. Dodirnite Fotografije + video i izaberite nešto od sledećeg za fotografije i video zapise:
  • Dodirnite Nemoj da otpremaš ako ne želite da automatski otpremate fotografije ili video zapise.
  • Dodirnite Dobar kvalitet za automatsko otpremanje fotografija u rezoluciji koja koristi manje podataka i OneDrive prostora za skladištenje. (Ova opcija nije dostupna za video zapise na Windows Phone 8.1 telefonu.)
  • Dodirnite Najbolji kvalitet za automatsko otpremanje fotografija ili video zapisa u najvećoj mogućoj rezoluciji.

Brisanje rezervnih kopija

 1. Na listi aplikacija dodirnite stavku Postavke 
  Settings Icon
  > Rezervna kopija.
 2. Dodirnite Aplikacije + podešavanja, Upravljaj rezervnim kopijama (ili Napredno na Windows Phone 8 telefonu), a zatim uradite nešto od sledećeg:
  • Ako želite da izbrišete čitavu rezervnu kopiju, potvrdite izbor u polju Rezervna kopija podešavanja i dodirnite Izbriši.
  • Ako samo želite da izbrišete podatke aplikacija, opozovite izbor u polju Rezervna kopija podešavanja, potvrdite izbor u polju Rezervna kopija aplikacija, a zatim dodirnite Izbriši.

Postupak vraćanja rezervne kopije

 1. Kada prvi put konfigurišete novi telefon ili kada ga resetujete, prijavite se koristeći isti Microsoft nalog koji ste koristili prilikom kreiranja rezervne kopije.
 2. Kada se od vas zatraži da vratite telefon u prethodno stanje, dodirnite rezervnu kopiju koju želite da koristite, a zatim dodirnite Dalje.
 3. Ako se od vas zatraži da verifikujete svoj nalog, navedite potreban bezbednosni kod, a zatim dodirnite Dalje.
 4. Sačekajte dok se vraćanje u prethodno stanje ne dovrši, a zatim dodirnite Dalje.
 5. Uradite nešto od sledećeg:
  • Unesite lozinku za vraćene naloge, a zatim dodirnite Dalje.
  • Dodirnite Preskoči ako želite da kasnije unesete lozinke.
 6. Dodirnite Gotovo.

Svojstva

ID članka: 11688 - Poslednji pregled: 19.07.2016. - Verzija: 9

Povratne informacije