Continuum za telefone: Najčešća pitanja

Sa aplikacijom Continuum za telefone, Windows 10 Mobile telefon unapređuje TV, monitor ili računar tako da možete da koristite aplikacije na većem ekranu. Slede odgovori na uobičajena pitanja o korišćenju aplikacije Continuum za telefone.


 Povezivanje sa televizorom ili monitorom

Koristite Windows telefon kao računar tako što ćete ga povezati sa televizorom ili monitorom i poneti sadržaj sa sobom na telefonu kada završite. Više informacija o prvim koracima potražite u članku Konfigurisanje aplikacije Continuum za telefon.

Koju vrstu pribora mogu da koristim za povezivanje telefona sa televizorom ili monitorom?
Kako da ažuriram firmver na svom postolju ili adapteru?
Moj TV ili monitor nema HDMI port. Kako mogu da se povežem?
Koju vrstu tastature i miša mogu da koristim za Continuum za telefone?
Zašto povezana tastatura i miš ne rade?
Da li mi je potrebna Wi-Fi mreža za povezivanje telefona sa televizorom ili monitorom? 
Na telefonu piše da je povezan, ali ne vidim ništa na televizoru ili monitoru.
Zašto je ekran mog telefona dupliran na povezanom ekranu?
Sadržaj ne izgleda kako treba na televizoru ili monitoru – slika je isečena ili su slike veće nego što bi trebalo.
Kako mogu da uputim telefonske pozive i šaljem poruke dok postoji veza sa televizorom ili monitorom?
Projekcija na televizoru ili monitoru se prekida kada se telefon zaključa
Kako da se prebacujem sa jedne aplikacije na drugu preko povezanog ekrana?
Zašto neke aplikacije neće da se otvore na mom povezanom ekranu?
Ne mogu da čujem nikakav zvuk nakon povezivanja.
Kako da prekinete vezu povezanog TV-a ili monitora?
Kako da zatvorim aplikacije na povezanom ekranu?
Koje tasterske prečice mogu da koristim za Continuum?
Koje funkcije za jednostavan pristup rade na povezanom ekranu?
Da li mogu da štampam sa telefona?

 Povezivanje sa računarom

Koristite Windows telefon da biste se povezali sa računarom bez postolja ili adaptera – i ponesite sadržaj sa sobom na telefonu kada završite. Više informacija o prvim koracima potražite u članku Konfigurisanje aplikacije Continuum za telefon. 

Koji hardver mi je potreban da bih povezao telefon sa računarom?
Kako da znam da li moj računar ima Miracast?
Moj računar ispunjava neophodne softverske i hardverske zahteve, ali i dalje imam problema da se povežem sa njim preko telefona.
Kako da promenim način na koji uređaj može da otkrije računar?
Kako da vezu sa računarom učinim bezbednijom?
Da li mi je potrebna Wi-Fi mreža za povezivanje telefona sa računarom? 
Kako da prekinem vezu između telefona i računara?
Na telefonu piše da je povezan, ali ne vidim ništa na ekranu računara.
Zašto je ekran telefona dupliran na povezanom ekranu?
Koju vrstu tastature i miša mogu da koristim kada se povežem sa računarom?
Kako mogu da uputim telefonske pozive i šaljem poruke dok postoji veza sa računarom?
Projekcija na računaru je prekinuta kada se telefon zaključa.
Zašto neke aplikacije neće da se otvore na povezanom računaru?
Ne mogu da čujem nikakav zvuk nakon povezivanja.
Kako da zatvorim aplikacije na povezanom računaru?
Koje tasterske prečice mogu da koristim za Continuum?
Koje funkcije za jednostavan pristup rade na povezanom ekranu?
Da li mogu da štampam sa telefona?


Svojstva

ID članka: 12366 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije