Zaključani ekran: najčešća pitanja


Kako da promenim PIN (lozinku) na telefonu?
Kako da otključam telefon?
Koliko često treba da unosim PIN za otključavanje telefona?
Da li mogu da uputim hitan poziv sa zaključanog telefona?
Šta da radim ako sam uneo/la netačan PIN previše puta?


Svojstva

ID članka: 12372 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije