Rešavanje problema sa treperenjem monitora u operativnom sistemu Windows 10

Do treperenja monitora u operativnom sistemu Windows 10 obično dolazi usled nekompatibilne aplikacije ili upravljačkog programa za monitor. Da biste utvrdili da li je problem nastao usled nekompatibilne aplikacije ili upravljačkog programa, proverite da li upravljač zadacima treperi. Na osnovu toga utvrdite da li je potrebno da ažurirate aplikaciju ili upravljački program za monitor.

Proverite da li upravljač zadacima treperi
Ažurirajte nekompatibilnu aplikaciju
Ažurirajte upravljački program za ekran
Svojstva

ID članka: 12374 - Poslednji pregled: 16.12.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije