Pokrenite računar u bezbednom režimu u operativnom sistemu Windows 10

Bezbedni režim pokreće operativni sistem Windows u osnovnom stanju korišćenjem ograničenog broja datoteka i upravljačkih programa. Može vam pomoći da rešite probleme sa računarom. Na primer, ako se problem ne pojavljuje u bezbednom režimu, znaćete da podrazumevane postavke i osnovni upravljački programi za uređaje ne izazivaju problem.

Postoje dve verzije bezbednog režima: Bezbedni režim i Bezbedni režim sa umrežavanjem. One su veoma slične, s tim što Bezbedni režim sa umrežavanjem obuhvata i mrežne upravljačke programe i usluge koje su vam potrebne za pristup internetu i drugim računarima u mreži.

U sledećim odeljcima je opisano kako da pokrenete računar u bezbednom režimu.

U aplikaciji Postavke
Sa ekrana za prijavljivanje


Svojstva

ID članka: 12376 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije