Koristite Microsoft nalog na računaru na poslu

Microsoft nalog vam omogućava da ponesete podatke sa sobom, gde god da krenete. To znači da možete da budete na poslu i da i dalje imate pristup fotografijama u OneDrive skladištu, ličnoj e-pošti u usluzi Outlook ili svojim pesmama u aplikaciji Groove muzika.

Da biste konfigurisali svoj Microsoft nalog, otvorite Microsoft aplikaciju ili uslugu koju želite da koristite i prijavite se pomoću akreditiva Microsoft naloga. Nakon toga će vam Microsoft nalog biti dostupan za korišćenje u drugima aplikacijama.

Možete da vidite koji nalozi su već konfigurisani na vašem uređaju tako što ćete izabrati stavke Postavke > Nalozi, a zatim se pomerajte nadole do odeljka Nalozi koje koriste druge aplikacije. Kliknite na nalog da biste upravljali njime ili da biste ga uklonili sa uređaja.

Svojstva

ID članka: 12406 - Poslednji pregled: 22.06.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)