Komande za Windows prepoznavanje govora

Windows 10

Windows prepoznavanje govora vam omogućava da kontrolišete računar isključivo glasom, bez potrebe za tastaturom ili mišem. U sledećim tabelama pobrojane su komande koje možete da koristite uz prepoznavanje govora.

Ako je neka reč ili fraza podebljana, to je primer. Zamenite je sličnim rečima da biste dobili željeni rezultat.

Za informacije o tome kako da prvi put konfigurišete prepoznavanje govora, pogledajte članak Korišćenje funkcije za prepoznavanje govora.


Česte komande za Windows prepoznavanje govora

Da biste uradili sledeće: Izgovorite ovo

Otvaranje „Start“ menija

Start

Otvaranje aplikacije Cortana


Pritisni Windows C

Otvaranje pretrage

Pritisni Windows S

Izvršavanje radnje u aplikaciji

Desni klik; Pritisni Windows Z; pritisni ctrl B

Izbor stavke po imenu

Datoteka; Start; Prikaz

Izbor stavke ili ikone

Klikni na Korpa za otpatke; Klikni na Računar; Klikni na ime datoteke

Dvostruki klik na stavku

Klikni dvaput na Korpa za otpatke; Klikni dvaput na Računar; Klikni dvaput na ime datoteke

Prebacivanje na otvorenu aplikaciju

Prebaci se na Bojanka; Prebaci se na Pisanka; Prebaci se na ime programa; Prebaci aplikaciju

Pomeranje u jednom pravcu

Pomeri nagore; Pomeri nadole; Pomeri nalevo; Pomeri nadesno

Umetanje novog pasusa ili novog reda u dokument

Novi pasus; Novi red

Izbor reči u dokumentu

Izaberi reč

Izbor reči i početak ispravljanja

Ispravi reč

Izbor i brisanje određenih reči

Izbriši reč

Prikazivanje liste primenljivih komandi

Šta mogu da izgovorim?

Ažuriranje liste govornih komandi koje su trenutno dostupne

Osveži govorne komande

Uključivanje režima slušanja

Započni slušanje

Isključivanje režima slušanja

Prekini slušanje

Premeštanje trake mikrofona za prepoznavanje govora

Premesti prepoznavanje govora

Umanjivanje trake mikrofona

Umanji prepoznavanje govora

Komande za diktiranje

Da biste uradili sledeće: Izgovorite ovo

Umetanje novog reda u dokument

Novi red

Umetanje novog pasusa u dokument

Novi pasus

Umetanje tabulatora

Tabulator

Umetanje doslovne reči (na primer, reči „zarez“ umesto tog znaka interpunkcije)

Doslovno reč

Umetanje brojčanog formata broja (na primer, cifre 3 umesto reči „tri“)

Brojčano broj

Postavljanje kursora ispred određene reči

Idi na reč

Postavljanje kursora iza određene reči

Idi iza reč

Izostavljanje razmaka pre sledeće reči

Bez razmaka

Prelazak na početak trenutne rečenice

Idi na početak rečenice

Prelazak na početak trenutnog pasusa

Idi na početak pasusa

Prelazak na početak trenutnog dokumenta

Idi na početak dokumenta

Prelazak na kraj trenutne rečenice

Idi na kraj rečenice

Prelazak na kraj trenutnog pasusa

Idi na kraj pasusa

Prelazak na kraj trenutnog dokumenta

Idi na kraj dokumenta

Izbor reči u trenutnom dokumentu

Izaberi reč

Izbor opsega reči u trenutnom dokumentu

Izaberi opseg reči; Izaberi reč do reč

Izbor celokupnog teksta u trenutnom dokumentu

Izaberi sve

Izbor određenog broja reči ispred lokacije kursora

Izaberi prethodnih 20 reči; Izaberi prethodnih 10 reči

Izbor određenog broja reči iza lokacije kursora

Izaberi sledećih 20 reči; Izaberi sledećih 10 reči

Izbor teksta koji je poslednji izdiktiran

Izaberi to

Brisanje izbora na ekranu

Obriši izbor

Pisanje reči velikim slovom

Napiši velikim slovom reč

Pisanje cele reči velikim slovima

Napiši svim velikim slovima reč

Pisanje cele reči malim slovima

Napiši svim malim slovima reč

Pisanje cele sledeće grupe reči velikim slovima

Napiši sledećih 10 reči svim velikim slovima

Pisanje cele sledeće grupe reči malim slovima

Napiši sledećih 10 reči svim malim slovima

Brisanje prethodne rečenice

Izbriši prethodnu rečenicu

Brisanje sledeće rečenice

Izbriši sledeću rečenicu

Brisanje prethodnog pasusa

Izbriši prethodni pasus

Brisanje sledećeg pasusa

Izbriši sledeći pasus

Brisanje izabranog ili poslednjeg izdiktiranog teksta

Izbriši to

Komande za tastaturu

Da biste uradili sledeće: Izgovorite ovo

Pritisnite neki taster ili kombinaciju tastera

Pritisni taster na tastaturi; Pritisni A; Pritisni veliko B; Pritisni Shift plus A; Pritisni Ctrl plus A

Pritiskanje određenih tastera na tastaturi bez prethodnog izgovaranja komande „Pritisni“

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab


Komande za znakove interpunkcije i specijalne znakove

Za umetanje ovoga Tekst koji treba da izgovorite

,

Zarez

;

Tačka i zarez

.

Tačka

:

Dve tačke

"

Otvori dvostruke navodnike; Otvori navodnike

"

Zatvori dvostruke navodnike; Zatvori navodnike; Zatvoreni navodnici

'

Apostrof

'

Otvori navod u navodu

'

Zatvori navod u navodu

>

Znak „veće od“

<

Znak „manje od“

/

Kosa crta

\

Obrnuta kosa crta

~

Tilda

@

Znak „et“

!

Znak uzvika

?

Znak pitanja

#

Znak „taraba“

$

Znak za dolar

%

Znak za procenat

^

Karet

(

Otvorena zgrada; Otvori zagradu

)

Zatvorena zgrada; Zatvori zagradu

_

Donja crta

-

Crtica; Znak minus;

-

Srednja crta

-

Dugačka crta

=

Znak jednakosti

+

Znak plus

{

Otvorena vitičasta zagrada; Otvori vitičastu zagradu

}

Zatvorena vitičasta zagrada; Zatvori vitičastu zagradu

[

Otvorena uglasta zagrada; Otvori uglastu zagradu

]

Zatvorena uglasta zagrada; Zatvori uglastu zagradu

|

Uspravna crta

:-)

Nasmejani smeško

:-(

Namršteni smeško

;-)

Namigujući smeško

Zaštitni znak

¾

Znak za tri četvrtine

¼

Znak za jednu četvrtinu

½

Znak za jednu polovinu

£

Oznaka za funtu sterlinga

&

Ampersend

*

Zvezdica

//

Dvostruka kosa crta

`

Kratkouzlazni akcenat

<

Znak „manje od“

>

Znak „veće od“

±

Znak „plus ili minus“

«

Otvori uglaste navodnike

»

Zatvori uglaste navodnike

×

Znak za množenje

÷

Znak za deljenje

¢

Znak za cent

¥

Znak za jen

§

Znak za odeljak

©

Znak za autorska prava

®

Registrovani znak; Registrovani zaštitni znak

°

Znak za stepen

Znak za pasus

...

Tri tačke; Tačka tačka tačka

ƒ

Znak za funkciju


Komande za Windows i aplikacije

Da biste uradili sledeće: Izgovorite ovo

Izbor stavke po imenu

Datoteka; Start; Prikaz

Izbor stavke ili ikone

Klikni na Korpa za otpatke; Klikni na Računar; Klikni na ime datoteke

Dvostruki klik na stavku

Klikni dvaput na Računar; Klikni dvaput na Korpa za otpatke; Klikni dvaput na ime fascikle

Desni klik na stavku

Desni klik na Računar; Desni klik na Korpa za otpatke; Desni klik na ime fascikle

Umanjivanje svih prozora radi prikaza radne površine

Prikaži radnu površinu

Izaberite neke stavke ako ne znate kako se zove

Prikaži brojeve (brojevi će se pojaviti na ekranu za svaku stavku u aktivnom prozoru. Izgovorite odgovarajući broj stavke da biste je izabrali.)

Izbor numerisane stavke

19 U REDU; 5 U REDU

Dvostruki klik na brojčanu stavku

Klikni dvaput na 19; Klikni dvaput na 5

Desni klik na brojčanu stavku

Desni klik na 19; Desni klik na 5

Otvaranje aplikacije

Otvori Bojanka; Otvori Pisanka; Otvori ime aplikacije

Prebacivanje na otvorenu aplikaciju

Prebaci se na Bojanka; Prebaci se na Pisanka; Prebaci se na ime aplikacije; Prebaci aplikaciju

Zatvaranje aplikacija

Zatvori to; Zatvori Bojanka; Zatvori Dokumenti

Umanjivanje

Umanji to; Umanji Bojanka; Umanji Dokumenti

Uvećavanje

Uvećaj to; Uvećaj Bojanka; Uvećaj Dokumenti

Vraćanje u prethodno stanje

Vrati to; Vrati Bojanka; Vrati Dokumenti

Isecanje

Iseci to; Iseci

Kopiranje

Kopiraj to; Kopiraj

Nalepljivanje

Nalepljivanje

Brisanje

Izbriši to; Izbriši

Opoziv radnje

Opozovi to; Opozovi radnju

Pomeranje u jednom pravcu

Pomeri nagore; Pomeri nadole; Pomeri nadesno; Pomeri nalevo

Pomeranje za identičnu razdaljinu u stranicama

Pomeri nadole 2 stranice; Pomeri nagore 10 stranica

Pomeranje za identičnu razdaljinu u drugim jedinicama

Pomeri nagore 5; Pomeri nadole 7

Prelazak na polje u obrascu ili aplikaciji

Idi na ime polja; Idi na Tema; Idi na Adresa; Idi na cc


Komande za korišćenje miša

Da biste uradili sledeće: Izgovorite ovo

Prikazivanje mreže za miš

Mreža za miš

Premeštanje pokazivača u centar kvadrata mreže za miš

Broj kvadrata; 1, 7; 9

Izbor kvadrata u okviru mreže za miš

Klikni broj kvadrata

Izbor stavke koju želite da prevučete mišem

Broj kvadrata u kom se stavka pojavljuje (iza čega sledi) označi; 3 označi; 7 označi; 9 označi

Izbor oblasti u okviru mreže za miš u koji želite da prevučete stavku

Broj kvadrata gde želite da prevučete stavku (iza čega sledi) klikni; 4 klikni; 5 klikni; 6 klikni


Windows 7

Ovu temu možete odštampati radi lakšeg pregleda dok koristite funkciju Windows prepoznavanje govora.

Kako se koristi funkcija za prepoznavanje govora?

Da biste koristili funkciju za prepoznavanje govora, prvo što treba da uradite jeste da je podesite na računaru. Kada budete spremni da koristite funkciju za prepoznavanje govora, treba da izgovarate kratke, jednostavne komande. Sledeće tabele sadrže neke od komandi koje se obično koriste.

Otvaranje funkcije za prepoznavanje govora

  1. Otvorite prepoznavanje govora tako što ćete kliknuti na dugme Start

    Slika dugmeta „Start“
    , izabrati stavke Svi programi, Pribor, Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Windows prepoznavanje govora.

  2. Recite „start listening“ (započni slušanje) ili kliknite na dugme Mikrofon da biste započeli režim slušanja.


Česte komande za Windows prepoznavanje govora

Najčešće komande

Sledeća tabela prikazuje neke od najčešćih komandi funkcije za prepoznavanje govora. Reči u kurzivu označavaju da možete izgovoriti različite stvari umesto reči ili fraze koja je navedena kao primer i dobiti korisne rezultate.

Da biste uradili sledeće: Tekst koji treba da izgovorite

Klik na stavku po imenu

Klikni na Datoteka; Start; Prikaz

Klik na bilo koju stavku

Klikni na Korpa za otpatke; Klikni na Računar; Klikni na ime datoteke

Dvostruki klik na bilo koju stavku

Klikni dvaput na Korpa za otpatke; klikni dvaput na Računar; klikni dvaput na ime datoteke

Prebacivanje na otvoreni program

Prebaci se na Bojanka; Prebaci se na Pisanka; Prebaci se na ime programa; Prebaci aplikaciju

Pomeranje u jednom pravcu

Pomeri nagore; Pomeri nadole; Pomeri nalevo; Pomeri nadesno

Umetanje novog pasusa ili novog reda u dokument

Novi pasus; Novi red

Izbor reči u dokumentu

Izaberi reč

Izbor reči i početak ispravljanja

Ispravi reč

Izbor i brisanje određenih reči

Izbriši reč

Prikazivanje liste primenljivih komandi

Šta mogu da izgovorim?

Ažuriranje liste govornih komandi koje su trenutno dostupne

Osveži govorne komande

Neka vas računar sluša

Započni slušanje

Zaustavljanje slušanja računara

Prekini slušanje

Premeštanje trake mikrofona za prepoznavanje govora

Premesti prepoznavanje govora

Umanjivanje trake mikrofona

Umanji prepoznavanje govora

Prikaz Windows sadržaja pomoći i podrške za određene zadatke

Na koji način se nešto radi?

Na primer, izgovorite pitanje „How do I install a printer?“ (Na koji način se instalira štampač?) i dobićete listu tema pomoći.

Imajte na umu da je ova komanda dostupna samo ako koristite funkciju Prepoznavanje govora za engleski jezik. Za više informacija pogledajte odeljak Podešavanje opcija govora.

Diktiranje

Komande za rad sa tekstom

Sledeća tabela prikazuje komande za korišćenje funkcije za prepoznavanje govora za rad sa tekstom. Reči u kurzivu označavaju da možete izgovoriti različite stvari umesto reči ili fraze koja je navedena kao primer i dobiti korisne rezultate.

Da biste uradili sledeće: Izgovorite ovo

Umetanje novog reda u dokument

Novi red

Umetanje novog pasusa u dokument

Novi pasus

Umetanje tabulatora

Tab

Umetanje doslovne reči za sledeću komandu (na primer, možete da umetnete reč „zarez“ umesto znaka interpunkcije)

Doslovno reč

Umetanje brojčanog formata broja

Brojčano broj

Postavljanje kursora ispred određene reči

Idi na reč

Postavljanje kursora iza određene reči

Idi iza reči

Izostavljanje razmaka pre sledeće reči

Bez razmaka

Prelazak na početak rečenice u kojoj se nalazi kursor

Idi na početak rečenice

Prelazak na početak pasusa u kojem se nalazi kursor

Idi na početak pasusa

Prelazak na početak dokumenta

Idi na početak dokumenta

Prelazak na kraj rečenice u kojoj se nalazi kursor

Idi na kraj rečenice

Odlazak na kraj pasusa u kojem se nalazi kursor

Idi na kraj pasusa

Prelazak na kraj trenutnog dokumenta

Idi na kraj dokumenta

Izbor reči u trenutnom dokumentu

Izaberi reč

Izbor opsega reči u trenutnom dokumentu

Izaberi opseg reči; Izaberi reč do reč

Izbor celokupnog teksta u trenutnom dokumentu

Izaberi sve

Izbor određenog broja reči ispred lokacije kursora

Izaberi prethodnih 20 reči; Izaberi prethodnih 10 reči

Izbor određenog broja reči iza lokacije kursora

Izaberi sledećih 20 reči; Izaberi sledećih 10 reči

Izbor teksta koji je poslednji izdiktiran

Izaberi to

Brisanje izbora na ekranu

Obriši izbor

Kucanje prvog slova reči velikim slovom

Velika slova reč

Kucanje svih slova reči velikim slovima

Sve velika slova reč

Kucanje svih slova reči malim slovima

Bez velikih slova reč

Pisanje cele sledeće grupe reči velikim slovima

Napiši sledećih 10 reči svim velikim slovima

Pisanje cele sledeće grupe reči malim slovima

Napiši sledećih 10 reči svim malim slovima

Brisanje prethodne rečenice

Izbriši prethodnu rečenicu

Brisanje sledeće rečenice

Izbriši sledeću rečenicu

Brisanje prethodnog pasusa

Izbriši prethodni pasus

Brisanje sledećeg pasusa

Izbriši sledeći pasus

Brisanje izabranog ili poslednjeg izdiktiranog teksta

Izbriši ovo

Tasteri na tastaturi

Komande za tasatere na tastaturi

Sledeća tabela prikazuje komande za korišćenje funkcije za prepoznavanje govora za pritiskanje tastera na tastaturi. Reči u kurzivu označavaju da možete izgovoriti različite stvari umesto reči ili fraze koja je navedena kao primer i dobiti korisne rezultate.

Da biste uradili sledeće: Tekst koji treba da izgovorite

Pritiskanje bilo kog tastera na tastaturi

Pritisni taster na tastaturi; Pritisni a; Pritisni veliko b; Pritisni Shift plus a; Pritisni Ctrl plus a

Pritiskanje određenih tastera na tastaturi bez prethodnog izgovaranja komande „Pritisni“

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page down; Home; End; Tab


Znakovi interpunkcije i specijalni znakovi

Komande za znakove interpunkcije i specijalne znakove

Sledeća tabela prikazuje komande za korišćenje funkcije za prepoznavanje govora za umetanje znakova interpunkcije i specijalnih znakova. Reči u kurzivu označavaju da možete izgovoriti različite stvari umesto reči ili fraze koja je navedena kao primer i dobiti korisne rezultate.

Da bi se to pojavilo Tekst koji treba da izgovorite

,

Zarez

;

Tačka i zarez

.

Tačka

:

Dve tačke

"

Otvori dvostruke navodnike; Otvori navodnike

"

Zatvori dvostruke navodnike; Zatvori navodnike; Zatvoreni navodnici

'

Apostrof

'

Otvori navod u navodu

'

Zatvori navod u navodu

>

Znak „veće od“

<

Znak „manje od“

/

Kosa crta

\

Obrnuta kosa crta

~

Tilda

@

Znak „et“

!

Znak uzvika

?

Znak pitanja

#

Znak „taraba“

$

Znak za dolar

%

Znak za procenat

^

Karet

(

Otvorena zgrada; Otvori zagradu

)

Zatvorena zgrada; Zatvori zagradu

_

Donja crta

-

Crtica; Znak minus;

Srednja crta

Dugačka crta

=

Znak jednakosti

+

Znak plus

{

Otvorena vitičasta zagrada; Otvori vitičastu zagradu

}

Zatvorena vitičasta zagrada; Zatvori vitičastu zagradu

[

Otvorena uglasta zagrada; Otvori uglastu zagradu

]

Zatvorena uglasta zagrada; Zatvori uglastu zagradu

|

Uspravna crta

:-)

Nasmejani smeško

:-(

Namršteni smeško

;-)

Namigujući smeško

Zaštitni znak

¾

Znak za tri četvrtine

¼

Znak za jednu četvrtinu

½

Znak za jednu polovinu

£

Oznaka za funtu sterlinga

&

Ampersend

*

Zvezdica

//

Dvostruka kosa crta

`

Kratkouzlazni akcenat

<

Znak „manje od“

>

Znak „veće od“

±

Znak „plus ili minus“

«

Otvori uglaste navodnike

»

Zatvori uglaste navodnike

×

Znak za množenje

÷

Znak za deljenje

¢

Znak za cent

¥

Znak za jen

§

Znak za odeljak

©

Znak za autorska prava

®

Registrovani znak, registrovani zaštitni znak

°

Znak za stepen

Znak za pasus

...

Tri tačke; Tačka tačka tačka

ƒ

Znak za funkciju

Kontrole

Komande za korišćenje uobičajenih kontrola

Sledeća tabela prikazuje komande za korišćenje funkcije za prepoznavanje govora za izvođenje zadataka u operativnom sistemu Windows. Reči u kurzivu označavaju da možete izgovoriti različite stvari umesto reči ili fraze koja je navedena kao primer i dobiti korisne rezultate.

Da biste uradili sledeće: Tekst koji treba da izgovorite

Klik na bilo koju stavku izgovaranjem njenog imena

Datoteka; Uređivanje; Prikaz; Sačuvaj; Podebljano

Klik na bilo koju stavku

Izaberi Datoteka; izaberi Podebljano; klikni na Sačuvaj; klikni na Zatvori

Dvostruki klik na bilo koju stavku

Klikni dvaput na Računar; Klikni dvaput na Korpa za otpatke; Klikni dvaput na ime datoteke

Desni klik na bilo koju stavku

Desni klik na Računar; Desni klik na Korpa za otpatke; Desni klik na ime datoteke

Umanjivanje svih prozora radi prikaza radne površine

Prikaži radnu površinu

Klik na stavku čije ime ne znate

Prikaži brojeve (brojevi će se pojaviti na ekranu za svaku stavku u aktivnom prozoru. Izgovorite odgovarajući broj stavke da biste kliknuli na nju.)

Klik na brojčanu stavku

19 U REDU; 5 U REDU

Dvostruki klik na brojčanu stavku

Klikni dvaput na 19; Klikni dvaput na 5

Desni klik na brojčanu stavku

Desni klik na 19; Desni klik na 5

Prozori

Komande za rad sa prozorima

Sledeća tabela prikazuje komande za korišćenje funkcije za prepoznavanje govora za rad sa prozorima i programima. Reči u kurzivu označavaju da možete izgovoriti različite stvari umesto reči ili fraze koja je navedena kao primer i dobiti korisne rezultate.

Da biste uradili sledeće: Tekst koji treba da izgovorite

Otvaranje programa

Otvori Bojanka; Otvori Pisanka; Otvori ime programa

Prebacivanje na otvoreni program

Prebaci se na Bojanka; Prebaci se na Pisanka; Prebaci se na ime programa; Prebaci aplikaciju

Zatvaranje programa

Zatvori to; Zatvori Bojanka; Zatvori Dokumenti

Umanjivanje

Umanji to; Umanji Bojanka; Umanji Dokumenti

Uvećavanje

Uvećaj to; Uvećaj Bojanka; Uvećaj Dokumenti

Vraćanje u prethodno stanje

Vrati to; Vrati Bojanka; Vrati, Dokumenti

Isecanje

Iseci to; Iseci

Kopiranje

Kopiraj to; Kopiraj

Nalepljivanje

Nalepljivanje

Brisanje

Izbriši to; Izbriši

Opoziv radnje

Opozovi to; Opozovi radnju

Pomeranje u jednom pravcu

Pomeri nagore; Pomeri nadole; Pomeri nadesno; Pomeri nalevo

Pomeranje za identičnu razdaljinu u stranicama

Pomeri nadole 2 stranice; Pomeri nagore 10 stranica

Pomeranje za identičnu razdaljinu u drugim jedinicama

Pomeri nagore 5; Pomeri nadole 7

Prelazak na polje u obrascu ili programu

Idi na ime polja; Idi na Tema; Idi na Adresa; Idi na CC

Klik bilo gde na ekranu

Komande za klik tasterom miša bilo gde na ekranu

Sledeća tabela prikazuje komande za korišćenje funkcije za prepoznavanje govora za klik tasterom miša bilo gde na ekranu. Reči u kurzivu označavaju da možete izgovoriti različite stvari umesto reči ili fraze koja je navedena kao primer i dobiti korisne rezultate.

Da biste uradili sledeće: Izgovorite ovo

Prikazivanje mreže za miš

Mreža za miš

Premeštanje pokazivača miša na centar bilo kojeg kvadrata u mreži za miša

Broj– ili brojevi kvadrata; 1; 7; 9; 1, 7, 9

Klik na bilo koji kvadrat mreže za miš

Klikni broj kvadrata

Izbor stavke koja će se prevući mrežom za miš

Broj - ili brojevi - kvadrata u kojem se stavka pojavljuje, 3, 7, 9 (iza čega sledi) oznaka

Izbor oblasti u koju želite da prevučete stavku mrežom za miš

Broj - ili brojevi - kvadrata gde želite da prevučete, 4, 5, 6 (iza čega sledi) klik


Svojstva

ID članka: 12427 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije