Aktivacija u operativnom sistemu Windows 10

Aktivacija pomaže da se potvrdi da je primerak operativnog sistema Windows originalan i da se ne koristi na više računara nego što je to dozvoljeno na osnovu uslova licenciranja za Microsoft softver. U zavisnosti od toga kako ste pribavili primerak operativnog sistema Windows 10, prilikom aktivacije će se koristiti digitalna licenca ili šifra proizvoda od 25 znakova.

Digitalna licenca (odnosno digitalna prava korišćenja u verziji 1511 operativnog sistema Windows 10) predstavlja metod aktivacije u operativnom sistemu Windows 10 koji od vas ne zahteva da unesete šifru proizvoda.

 Kako ste nabavili Windows 10 Metod aktivacije
Obavili ste besplatnu nadogradnju na Windows 10 na uređaju koji ispunjava uslove i radi pod originalnim primerkom operativnog sistema Windows 7 ili Windows 8.1.Digitalna licenca
Kupili ste originalni primerak operativnog sistema Windows 10 u Windows prodavnici i uspešno ste aktivirali Windows 10. Digitalna licenca
Kupili ste nadogradnju na operativni sistem Windows 10 Pro u Windows prodavnici i uspešno aktivirali Windows 10.Digitalna licenca
Vi ste Windows insajder i obavili ste nadogradnju na najnoviju verziju Windows 10 Insider Preview na uređaju koji ispunjava uslove i radio je pod aktiviranom prethodnom verzijom operativnog sistema Windows i Windows 10 Insider Preview. Digitalna licenca
Kupili ste primerak operativnog sistema Windows 10 kod ovlašćenog prodavca.
Šifra proizvoda
(Na nalepnici u kutiji u kojoj se prodaje Windows 10. Digitalna licenca za Windows 10 će biti dodeljena vašem uređaju na osnovu važeće šifre proizvoda koju ste uneli.)
Kupili ste digitalni primerak operativnog sistema Windows 10 kod ovlašćenog prodavca.
Šifra proizvoda
(U e-poruci sa potvrdom koju ste primili nakon kupovine operativnog sistema Windows 10 ili u digitalnom ormariću koji je dostupan na veb lokaciji prodavca. Digitalna licenca za Windows 10 će biti dodeljena vašem uređaju na osnovu važeće šifre proizvoda koju ste uneli.) 
Imate ugovor za količinsko licenciranje za Windows 10 ili pretplatu na MSDN.
Šifra proizvoda
(Dostupno preko veb portala za vaš program.)
Kupili ste novi uređaj koji radi pod operativnim sistemom Windows 10.
Šifra proizvoda
(Prethodno instalirana na vašem uređaju, uključena u pakovanje uređaja ili dostavljena u vidu kartice ili na certifikatu o autentičnosti (COA) koji je priložen uz uređaj.)


Detaljnije informacije potražite u odeljku o aktivaciji operativnog sistema Windows 10 koji se odnosi na vaš slučaj.  

Aktiviranje nakon ponovne instalacije operativnog sistema Windows 10
Aktiviranje operativnog sistema Windows 10 kada ga prvi put instalirate
Aktiviranje novog uređaja koji radi pod operativnim sistemom Windows 10
Aktiviranje najnovije verzije Windows 10 Insider Preview
Aktiviranje operativnog sistema Windows 10 nakon promene konfiguracije hardveraSvojstva

ID članka: 12440 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije