Nadgledajte kupovine koje vaše dete obavlja

Kada dozvolite deci da samostalno kupuju u Windows i Xbox prodavnicama, pružate im slobodu odlučivanja i učite ih odgovornosti. Da biste proverili šta je vaše dete kupilo, proverili koje opcije plaćanja mogu da koriste ili dodali novac na njihov Microsoft nalog, posetite stranicu „Kupovina i troškovi“ na lokaciji account.microsoft.com/family.

Dodavanje novca na nalog deteta
Uklonite opcije plaćanja sa naloga deteta
Pogledajte šta je vaše dete kupilo

Svojstva

ID članka: 12442 - Poslednji pregled: 22.06.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije