Povezivanje sa internetom: najčešća pitanja

Ne mogu da se povežem sa internetom preko mobilne veze za prenos podataka


Ubacite SIM karticu u telefon i ponovo ga pokrenite (telefon učitava postavke sa SIM kartice) i pokušajte da se ponovo povežete sa internetom preko mobilne veze za prenos podataka, na primer, koristeći aplikaciju za pregledanje veba.

Ako ne možete da se povežete sa internetom preko mobilne veze za prenos podataka

 1. Omogućite mobilnu vezu za prenos podataka na telefonu.
  Izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Mobilna mreža i SIM (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > mobilna mreža+SIM) i podesite Veza za prenos podataka na Uključeno.
 2. Proverite da li je omogućen prenos podataka u romingu kada niste na matičnoj mreži.
  Izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Mobilna mreža i SIM, a zatim izaberite stavke Opcije prenosa podataka u romingu > uključi roming (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > mobilna mreža+SIM i izaberite opcije prenosa podataka u romingu).
 3. Proverite da li ste premašili limit za podatke.
  Da biste prikazali potrošnju podataka, izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze> Potrošnja podataka. Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Na početnom ekranu brzo prevucite prstom ulevo do liste aplikacija i pokrenite aplikaciju Savetnik za podatke. Podesite Ograniči korišćenje podataka u pozadini i/ili Ograniči korišćenje podataka u pozadini u romingu na Isključeno.
 4. Proverite kod mobilnog operatera da li imate aktivnu pretplatu na mobilnu vezu za prenos podataka (pristup internetu) na SIM kartici.

Ako vaša veza za prenos mobilnih podataka i dalje ne radi, pokušajte da ručno unesete nova podešavanja

Ako možete da se povežete na Wi-Fi mrežu na telefonu ili ste blizu računara, pokušajte da na mreži pronađete postavke interneta za svog mobilnog operatera. Da biste ručno dodali podešavanja:

Lumia sa operativnim sistemom Windows 10:

 1. Izaberite stavke Postavke > Mreže i bežične veze > Mobilna mreža i SIM > Postavke za SIM > Dodaj APN za internet.

Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8:
 1. Opcija 1 – Izaberite stavke Postavke > pristupna tačka i dodirnite +.
 2. Opcija 2 – Izaberite stavke Postavke > mobilna mreža+SIM > Postavke za SIM > SIM i dodirnite dodaj APN za internet ili podesite Ručni APN za internet na Uključeno.

Imam problema sa povezivanjem telefona na Wi-Fi mreže

 1. Ponovo pokrenite telefon, proverite ikonu Wi-Fi veze na ekranu telefona i približite se Wi-Fi pristupnoj tački da biste dobili bolji signal.
 2. Uverite se da telefon nije u režimu uštede baterije (Postavke > Sistem > Ušteda baterije, Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > ušteda baterije).
 3. Onemogućite Bluetooth vezu na telefonu dok ste povezani na Wi-Fi mrežu (Postavke > Uređaji > Bluetooth, Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > Bluetooth). Bluetooth i Wi-Fi rade na istom opsegu frekvencije i mogu međusobno da stvaraju smetnje.
 4. Ako ne možete da se povežete na mrežu na koju ste prethodno bili povezani, pokušajte da je izbrišete sa telefona. Postavke > Mreže i bežične veze > Wi-Fi > Upravljaj, a zatim u okviru Poznate mreže dodirnite i držite ime mreže i dodirnite stavku Izbriši. (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > Wi-Fi > upravljaj (napredno), a zatim u okviru Poznate mreže dodirnite i držite ime mreže i dodirnite stavku Izbriši.) Brisanjem mreže izbrisaće se povezane postavke na telefonu. Nakon toga, dodirnite Wi-Fi mrežu u listi mreža, a zatim pokušajte ponovo da se povežete.
 5. Ako nema SIM kartice u telefonu, pokušajte da je ubacite i proverite da telefon nije u režimu rada u avionu. Ako nema SIM kartice u telefonu, neke Wi-Fi funkcije specifične za određenu zemlju možda neće biti dostupne kada telefon ne zna svoju lokaciju.
 6. Proverite da li možete da povežete telefon na drugu Wi-Fi mrežu (na primer pomoću funkcije deljenja interneta sa drugog telefona).
 7. Koristite vezu za mobilni prenos podataka i proverite da li je za vaš telefon dostupan novi softver: dodirnite stavku Postavke > Ažuriranje i bezbednost> Ažuriranje telefona (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke> ažuriranje telefona).

Ako imate problema prilikom povezivanja na svoju kućnu Wi-Fi mrežu

 1. Ponovo pokrenite ruter (neke rutere je povremeno potrebno isključiti na 2 minuta kako bi se omogućilo pozadinsko ažuriranje).
 2. Proverite da li je vaša lozinka u bezbednoj mreži telefona ispravno konfigurisana i da li se bezbednosna podešavanja telefona poklapaju sa postavkama kućne Wi-Fi mreže. Ako stalno dobijate grešku Pogrešna lozinka, prijavite se na bežični ruter, promenite režim rada iz 802.11b/g/n isključivo u 802.11g , potom ponovo pokrenite/resetujte ruter i pokušajte ponovo da uspostavite vezu.
 3. Proverite da li vaša Wi-Fi mreža nije konfigurisana da filtrira pristup na osnovu MAC adrese uređaja. Ako koristite filtriranje na osnovu MAC adrese, MAC adresa vašeg telefona mora da se doda u listu za filtriranje. MAC adresu svog telefona možete da pronađete izborom stavki Postavke > Sistem > O proizvodu > Više informacija (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > o proizvodu > više informacija). Trebalo bi da je navedenu u odeljku Informacije o uređaju.
 4. Onemogućite druge aktivne mrežne usluge kao što su video striming i igre na mreži.
 5. Na stranici podrške za vaš ruter proverite da li imate instaliran najnoviji firmver.

Ako imate problema prilikom povezivanja na javnu Wi-Fi mrežu

 1. Proverite da li je potrebna bilo kakva potvrda identiteta za javni Wi-Fi hotspot. Čak i kada je Wi-Fi mreža otvorena, možda ćete morati da potvrdite identitet pomoću korisničkog imena i lozinke u pregledaču telefona pre nego što budete mogli da pristupite internetu. Možda ćete morati da ponovite potvrdu identiteta nakon što istekne njeno vremensko ograničenje. Isključite i ponovo uključite Wi-Fi mrežu izborom stavki Postavke > Mreže i bežične veze > Wi-Fi (Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8: Postavke > Wi-Fi), ako ne dobijete zahtev za potvrdu identiteta.
 2. Naročito u slučaju javnih Wi-Fi hotspotova, možda je već povezan maksimalan broj korisnika. Malo sačekajte i pokušajte ponovo ili potražite drugi Wi-Fi hotspot.
Svojstva

ID članka: 12497 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije