Koju verziju operativnog sistema Windows koristim?

Primenjuje se na: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Pronađite informacije o operativnom sistemu u operativnom sistemu Windows 10


  1. izaberite taster Start , a zatim izaberite Postavke  > Sistem > Osnovni podaci o.
  2. U okviru odeljka Specifikacije uređaja možete saznati da li računar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows.
  3. U odeljku Specifikacije operativnog sistema Windows možete saznati pod kojim izdanjem i verzijom operativnog sistema Windows uređaj radi.

Saznajte koju verziju programa Internet Explorer koristite. Ako je potrebno da instalirate najnoviju verziju programa Internet Explorer, idite na Preuzimanja programa Internet Explorer.

Ako ne možete da primate e-poštu ili da joj pristupite, preuzmite pomoćnika za podršku i oporavak.