Informacije o bateriji i punjaču

Punjači nezavisnih proizvođača koji su u skladu sa primenjivim zahtevima za USB i koji se mogu priključiti na USB konektor uređaja, takođe mogu da budu kompatibilni.

Microsoft Mobile može ponuditi dodatne modele baterija ili punjača za ovaj uređaj.

Uređaji sa prenosivom baterijom:

Koristite uređaj samo sa originalnom dopunjivom baterijom.

Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti postane primetno kraće nego što je uobičajeno, potrebno je da zamenite bateriju.

Uređaji sa fiksnom baterijom:

U uređaju se nalazi interna, fiksna, dopunjiva baterija. Ne pokušavajte da vadite bateriju, jer tako možete oštetiti uređaj. Ukoliko želite da zamenite bateriju, odnesite uređaj u najbliži ovlašćeni servis.

Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti postane primetno kraće nego što je uobičajeno, odnesite uređaj u najbliži ovlašćeni servis radi zamene baterije.

Svojstva

ID članka: 13708 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije